вгору

Допомогу по частковому безробіттю надаватимуть і підприємцям

Нагадуємо, 29.05.2020 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 13.05.2020 р. № 591-IX (далі – Закон № 591).

Цим Законом, зокрема, передбачено надання допомоги по частковому безробіттю фізичним особам-підприємцям, які частково втратили свій дохід, на період карантину.

Мінсоцполітики розробило проєкт оновленого Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на  території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – проєкт Порядку). Наразі він знаходиться на узгодженні в СПО профспілок.

Що передбачено проєктом Порядку?

1. Допомога по частковому безробіттю тепер надається центром зайнятості не лише роботодавцям для своїх працівників, які частково втратили свій заробіток у період карантину, а й фізичним особам – підприємцям, які є застрахованими особами у разі втрати ними частини доходу внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності внаслідок карантину.

2. Така допомога надається за кожну годину, на яку працівникові або фізособі-підприємцю, який є застрахованою особою, було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, із розрахунку 2/3 тарифної ставки (окладу) працівника відповідного розряду, або із розрахунку 2/3 бази нарахування ЄСВ фізособи-підприємця, який є застрахованою особою. При цьому розмір допомоги не може перевищувати розміру 1 МЗП, встановленої законом.

3. Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається суб’єктам малого та середнього підприємництва (у т. ч. підприємцям) на строк зупинення (скорочення) діяльності та протягом 30 к. д.після завершення карантину у разі сплати роботодавцем або ФОП, який є застрахованою особою, ЄСВ протягом 6-ти місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності.

Якщо СГ одночасно належить до різних категорій суб’єктів підприємництва за різними критеріями, належність до відповідного суб’єкта підприємництва в цілях застосування Порядку визначається за річним доходом від провадження будь-якої діяльності за звітний рік. Особливості його визначення передбачені п. 9 проєкту Порядку.

4. Виплата допомоги підприємцям здійснюється центром зайнятості. Роботодавці надають її своїм працівникам (крім сумісників).

5. Фінансування допомоги може здійснювати як за рахунок бюджету Фонду, так і інших джерел, не заборонених законодавством.

6. За отриманням допомоги по частковому безробіттю можна звернутися протягом 90 к. д. (було – 30 к.дн.) з дня зупинення (скорочення) діяльності.

7. Для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину слід звернутися до Центру зайнятості за місцем реєстрації як платника ЄСВ та подати такі документи:

  • заяву у довільній формі, в якій, зокрема, зазначити інформацію про належність роботодавця/ підприємця, який є застрахованою особою, до суб’єктів малого та середнього підприємництва відповідно до Господарського кодексу України. До заяви необхідно дадати засвідчені роботодавцем/ ФОПом, який є застрахованою особою, копії підтвердних документів щодо середнього кількості працівників та доходу роботодавця/ ФОП за календарний рік, що передує року надання відповідних документів до центру зайнятості;
  • копію наказу із зазначенням дати початку зупинення(скорочення) діяльності, засвідчену роботодавцем/ ФОП, який є застрахованою особою;
  • відомості про працівників та/або фізособу-підприємця, що є застрахованою особою (П. І. Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідному держоргану і мають відмітку в паспорті), в яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину згідно із ст. 47-1 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI (далі – Закон № 5067) за формою згідно з додатком 1;
  • довідку ДПС про сплату ЄСВ за останні 6 місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності.

 Додаткові документи центр зайнятості не має права вимагати.

8. Рішення про надання (відмову у наданні) допомоги по частковому безробіттю приймається обласним або Київським міським центром зайнятості протягом 3-х робочих днів з дня подання відповідних документів та оформлюється наказом.

9. Суб’єктам господарювання надається право на повторне подання пакету документів у разі неповного подання пакета документів або наявності у них помилок протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідного повідомлення від центру зайнятості.

10. У разі відмови суб’єкту господарювання у допомозі з незалежних від нього причин вони можуть повторно звернутися до центру зайнятості протягом дії карантину, але не пізніше 30 к. дн. з дня завершення карантину.

11. У разі прийняття позитивного рішення щодо виплати допомоги, протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення, між роботодавцем та центром зайнятості укладається договір.

12. Перерахування коштів на користь суб’єктів господарювання здійснюється щомісяця протягом 3 робочих днів з дня їх зарахування на рахунок центру зайнятості. Роботодавець має виплатити допомогу працівникам не пізніше ніж за три робочих дні після надходження коштів на його рахунок. Виплата здійснюється за окремою платіжною відомістю. Копія такої відомості не пізніше 5 к. дн. після виплати працівникам подається до центру зайнятості.

13. Виплата здійснюється з першого дня скорочення тривалості робочого часу у межах строку зупинення (скорочення) діяльності, але не більше 30 к. дн. після завершення карантину.

14. Негативне рішення щодо призначення допомоги по частковому безробіттю можна оскаржити до центру зайнятості або до суду.

15. Роботодаввець/ застрахований ФОП несе відповідальність за достовірність наданих документів та цільового використання коштів. У разі виявлених порушень (розірвання трудового договру протягом 6-ти місяців, а якщо допомога виплачувалась менше ніж 180 к. дн. – протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги), кошти, отримані роботодавцем  на часткову допомогу, повертаються до Фонду в повному обсязі (п. 2 Проєкту Порядку).

16. Як і раніше, допомога по частковому безробіттю не виплачується працівникам, які отримують оплату часу простою, а також у разі освоєння нового виробництва (продукції). Також така допомога не надається роботодавцям/ фізособам, які є застрахованими особами, якими не дотримано вимоги ст. 47-1 Закону № 5067 та цього Порядку.

17. Центр зайнятості має право перевіряти достовірність всіх наданих їм відомостей щодо виплати допомоги, порядку використання коштів протягом 90 к. дн. після останньої виплати такої допомоги.

Зверніть увагу! Надана допомога по частковому безробіттю з 02.04.2020 р. не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу працівника (тобто, не оподатковується ПДФО) та звільняється від оподаткування військовим збором (за Законом № 591).

Про особливості надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину та про те, що ця допомога не є базою нарахування ЄСВ читайте у Блозі бухгалтера, Інформері програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.