вгору

Особливості надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину – у Законопроєкті № 3275

Однією із соціальних гарантій на період карантину є надання допомоги по частковому безробіттю. Відповідні зміни внесені до Закону України від 05.07.2012 р. № 5067-VI «Про занятість населення» (далі – Закон № 5067) проєктом Закону від 29.03.2020 р. № 3275 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» (далі – Законопроєкт № 3275). Наразі, документ ще не підписаний Президентом.

Що передбачено?

1. Надання допомоги по частковому безробіттю при вимушеному зупиненні (скороченні) виробництва та тривалості робочого часу працівників. Умова: роботодавцем вживаються заходи щодо профілактики та запобігання поширенню епідемії на виконання відповідного рішення місцевої державної адміністрації.

Статтю 47 Закону № 5067 викладено у новій редакції.

Нагадуємо нашим користувачам, що допомога по частковому безробіттю надається територіальним органом Державного центру занятості застрахованим особам у разі втрати ними частини зарплати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин у випадках, передбачених законодавством (ч. 1 cт. 47 Закону № 5067). Зазвичай право на таку допомогу мають застраховані особи, які протягом 12 місяців, що передували місяцю, в якому почалося скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу, працювали не менше 6-ти календарних місяців, сплачували страхові внески та у яких скорочення тривалості робочого часу становить 50 і більше відсотків на місяць.

Зміни передбачають, якщо роботодавець вживає відповідні заходи профілактики, право на допомогу по частковому безробіттю матимуть усі застраховані особи, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини (зміни до ч. 2 ст. 47 Закону № 5067).

2. Неповернення коштів до Фонду безробіття у разі порушення гарантій зайнятості осіб, яким надавалась допомога по частковому безробіттю (розірвання трудового договору протягом 6 місяців), якщо роботодавцем вживалися заходи щодо запобігання поширенню епідемії на виконання рішення облдержадміністрації (ч. 6 ст. 47 Закону № 5067).

3. Період виплати допомоги по частковому безробіттю, якщо роботодавцем вживалися заходи щодо профілактики та запобігання поширенню епідемії, не враховується при розгляді звернення за наступним одержанням допомоги по частковому безробіттю з причин виробничого характеру.

Важливо! Додано окрему ст. 47-1 до Закону № 5067 щодо особливостей надання допомоги по частковому безробіттю на період протидії поширенню коронавірусної хвороби, передбаченої карантином, встановленим від КМУ.

! Роботодавці в умовах теперішньої пандемії повинні враховувати саме ці 10 особливостей:

1. Допомога надається за зверненням роботодавця із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва для її виплати працівникам.

2. Допомога не надається за наявності у роботодавця заборгованості з виплати зарплати та сплати ЄСВ, яка виникла протягом п’яти років, що передують року зупинення виробництва.

3. Для отримання допомоги на період карантину роботодавець має право звернутися до територіального органу Державного центру зайнятості, за місцем реєстрації його як платника ЄСВ, та подає наступні документи:

1) заяву у довільній формі;

2) копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) виробництва та переліком протикарантинних заходів;

3) відомості про працівників (П. І. Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку в паспорті)), у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю;

4) довідку про відсутність заборгованості з виплати зарплати та сплати ЄСВ, що виникла протягом п’яти років, що передують року зупинення (скорочення) виробництва.

4. Право на допомогу по частковому безробіттю відповідно до ст. 47-1 Закону про зайнятість мають застраховані особи, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини (крім осіб, які отримують пенсію).

5. Допомога по частковому безробіттю встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, із розрахунку 2/3 тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду. Розмір допомоги визначається виходячи з фінансових можливостей Фонду і не може перевищувати розміру мінімальної зарплати, встановленої законом.

6. Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється роботодавцем з першого дня скорочення тривалості їх робочого часу за рахунок коштів Фонду у межах строку зупинення (скорочення) виробництва, але не більше строку проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим КМУ.

7. У разі порушення гарантій зайнятості осіб, яким виплачувалася допомога по частковому безробіттю (розірвання трудового договору протягом шести місяців (якщо допомога виплачувалася менше ніж 180 календарних днів – протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги), з дня закінчення виплати допомоги з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 (крім повної ліквідації або припинення діяльності роботодавця), п. 1 ст. 36, ч. 3 ст. 38КЗпП, кошти повертаються в повному обсязі до Фонду безробіття.

8. Роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю протягом 30 календарних днів з дня зупинення (скорочення) виробництва.

9. Період виплати допомоги по частковому безробіттю, якщо роботодавцем вживалися заходи щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), не враховується при розгляді звернення за наступним одержанням допомоги по частковому безробіттю з причин виробничого характеру.

10. Рішення про надання допомоги по частковому безробіттю приймається територіальним центром зайнятості на регіональному рівні протягом 3-х робочих днів з дня подання роботодавцем документів  за місцем реєстрації як платника ЄСВ.

До відома! Змінами до Прикінцевих та Перехідних положень Закону № 5067 встановлено, що на період карантину, встановленого КМУ, Уряд матиме право вирішувати питання щодо тимчасового застосування праці іноземців та осіб без громадянства, надання статусу безробітних тощо, відмінні від встанолевного порядку. Так, статус безробітного протягом карантину надається з першого дня реєстрації без вимог до наявності підходящої роботи.

З переліком інших змін, прийнятих законопроєктом № 3275, можна ознайомитись у матеріалах Блогу бухгалтера, Інформері програми M.E.Doc:

- ВРУ прийняла ще один закон про податкові пільги №3275;

- Гнучкий режим роботи та надомна праця – у Законопроєкті № 3275;

- Додаткові економічні гарантії: що передбачено Законопроєктом № 3275?

Читайте нас і на Telegram-каналі.