вгору

Хто з платників має право на отримання відшкодування ПДВ?

Для отримання бюджетного відшкодування платник ПДВ повинен подати відповідному контролюючому органу податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації.

Відповідно до п. 200.4 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) при від’ємному значенні суми, розрахованої згідно з п. 200.1 ПКУ, така сума:

 • враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні періоди (у т. ч. розстроченого або відстроченого відповідно до ПКУ);
 • або підлягає бюджетному відшкодуванню за заявою платника у сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України;
 • та/або зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному контролюючому органу податкову декларацію з ПДВ та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації (п. 200.7 ПКУ).

Нагадаємо, ідентифікатор форми податкової декларації з ПДВ (з додатками) - J/F0200121 та заяви про повернення суми бюджетного відшкодування - J/F0299821.

Формування Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування здійснюється на підставі баз даних ДПС та Держказначейства (п. 200.7.1 ПКУ).

Заяви про повернення сум бюджетного відшкодування автоматично вносяться до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування протягом операційного дня їх отримання у хронологічному порядку їх надходження.

Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.

Про це нагадали податківці ДПС у Рівненській області.

Важливо! Порядок ведення та форма Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування затверджуються Кабміном.

Варто зазначити, що до Реєстру вносяться такі дані:

 1. найменування платника податку та його індивідуальний податковий номер;
 2. дата подання заяви про повернення суми бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку, поданої у складі податкової декларації або уточнюючого розрахунку (в разі їх подання);
 3. сума податку, заявленого до бюджетного відшкодування, зазначена у кожній заяві, поданій у складі податкової декларації або уточнюючого розрахунку (в разі їх подання), у тому числі окремо, яка підлягає перерахуванню на рахунок платника податку у банку та/або в рахунок сплати грошових зобов’язань, та/або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету;
 4. сума податку, заявленого до бюджетного відшкодування, зменшена на суму податкового боргу;
 5. реквізити поточного рахунку платника податку для перерахування бюджетного відшкодування;
 6. реквізити бюджетних рахунків для перерахування у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету;
 7. реквізити бюджетного рахунку, з якого здійснюється бюджетне відшкодування податку;
 8. дата початку та закінчення проведення перевірки даних, зазначених у податковій декларації або уточнюючому розрахунку (в разі їх подання), в складі яких подана заява про повернення суми бюджетного відшкодування, з обов’язковою відміткою щодо виду перевірки (камеральна, документальна);
 9. сума податку, заявленого до бюджетного відшкодування, та дата поданої до контролюючого органу заяви в разі виникнення у платника податку необхідності змінити напрям узгодженого бюджетного відшкодування;
 10. дата складання та вручення платнику податків акта перевірки;
 11. дата та номер податкового повідомлення-рішення та сума бюджетного відшкодування за кожною заявою з урахуванням (у разі подання) уточнюючого розрахунку, неузгоджена контролюючим органом;
 12. дата початку оскарження податкового повідомлення-рішення та сума бюджетного відшкодування, що оскаржується;
 13. дата закінчення оскарження податкового повідомлення-рішення та сума бюджетного відшкодування, узгоджена за результатами оскарження;
 14. сума узгодженого контролюючим органом бюджетного відшкодування за кожною заявою та дата її узгодження;
 15. дата та сума повернення бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку;
 16. дата та сума зарахування (перерахування) в рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету.

Внесення даних до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування посадовими особами відповідних органів здійснюється з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг" та «Про електронні довірчі послуги».

Більше новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.