вгору

Як отримати Сертифікат форс-мажорних обставин?

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо). Це визначено п. 2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 01.01.2016 р. № 671/97-ВР (далі - Закон № 671).

Зверніть увагу! Засвідчення форс-мажорних обставин та видача Сертифіката про форс-мажорні обставини (далі - Сертифікат), відноситься виключно до компетенції Торгово-промислової палати України (далі - ТПП) та уповноважених регіональних органів ТПП.

Згідно з Регламентом засвідчення ТПП та регіональними ТПП форс-мажорних обставин здійснюється за зверненням суб’єктів господарювання (юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців) та будь-яких фізичних осіб, окремо, по кожному окремому договору, окремим податковим та/або іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких настало згідно з умовами договору (контракту, угоди та ін.), законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин.

В залежності від того, які зобов’язання неможливо виконати, в зв’язку з настанням форс-мажорних обставин, необхідно заповнити відповідні заяви:

Заява за встановленою ТПП формою про засвідчення форс-мажорних обставин подається за підписом керівника підприємства, організації з відбитком печатки підприємства, або за його дорученням - довіреною особою. Заява фізичної особи подається за її підписом особисто або за її дорученням-довіреною особою. При цьому, до кожної окремої заяви додається окремий комплект документів.

Важливо! Заявник несе відповідальність за повне та належне оформлення встановленої форми заяви для відповідної категорії заявників, достовірність викладених фактів, наданих документів, доказів, даних, вірність завірених ним копій згідно з вимогами чинного законодавства України.

ТПП та уповноважені нею регіональні ТПП засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають Сертифікат протягом 7 днів з дня звернення СГ за собівартістю (п. 1 ст. 14-1 Закону № 671). При цьому СГ мають право отримати Сертифікат безкоштовно, сплачуючи тільки за розгляд заяви і наданих документів.

Про це повідомили фахівці Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП.

Про форс-мажор в умовах карантину читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.