вгору

Як виправити помилку в Об’єднаному розрахунку з ПДФО та ЄСВ щодо відокремлених підрозділів?

ДПС України своїм листом від 13.07.2021 р. № 15832/7/99-00-04-03-01-07 роз’яснила порядок виправлення помилок у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок), після закінчення строку подання Розрахунку з типом «Звітний» або «Звітний новий». Ці помилки допущені платниками, які мають відокремлені підрозділи, що не уповноважені нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету.

Податківці нагадали, що Законами України від 19.09.2019 р. № 115-ІХ (далі - Закон № 115) та № 116-ІХ (далі – Закон № 116) змінено порядок подання звітності про нарахування ЄСВ, зокрема, передбачено її щоквартальне подання у складі звітності з ПДФО (єдиного податку) до податкового органу за основним місцем обліку платника ЄСВ у строки та порядку, встановлені Податковим кодексом України (далі – ПКУ).

Відповідно до вимог Законів № 115 та № 116 наказом Мінфіну «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» від 15.12.2020 № 773 (далі – Наказ № 773) затверджено форми Розрахунку та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Порядок).

На сьогодні відповідно до законодавства особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, та платники ЄСВ зобов’язані, зокрема, подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, Розрахунок (з розбивкою по місяцях звітного кварталу), до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Відображення платниками, що мають відокремлені підрозділи сум нарахованого ЄСВ та нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них ПДФО в Розрахунку та додатках до нього є різним.

Щодо порядку відображення платниками ЄСВ, що мають відокремлені підрозділи, в Розрахунку

Ці визначення відображені в Розрахунку та додатках до нього, та визначають відповідно особливості подання Розрахунку для податкових агентів та платників єдиного внеску.

Підпунктом «б» п. 176.2 ПКУ та абзацом другим п. 3 розд. II Порядку визначено, що у разі, якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) ПДФО до бюджету, Розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Відповідно, Розрахунок містить:

  • рядок 032 – в якому зазначається код Кодифікатора за місцезнаходженням платника або його відокремленого підрозділу, якщо Розрахунок подається податковим агентом за його відокремлений підрозділ;

 Цей рядок є обов’язковим для заповнення платником незалежно від того, чи має такий платник відокремлені підрозділи або не має їх.

  • рядок 033 – зазначаються дані про відокремлений підрозділ юридичної особи (повне найменування відокремленого підрозділу), якщо Розрахунок подається податковим агентом за відокремлений підрозділ.

Цей рядок заповнюється виключно податковими агентами при поданні Розрахунку за відокремлений підрозділ.

При цьому, додатки до Розрахунку, що містять відомості про суми нарахованого ЄСВ, не містять рядків, де зазначається код Кодифікатора за місцезнаходженням платника або його відокремленого підрозділу, якщо Розрахунок подається податковим агентом за його відокремлений підрозділ.

Це означає, що при поданні платником Розрахунку юрособою (головним підприємством), такий Розрахунок буде містити інформацію щодо сум нарахованого ЄСВ як по застрахованих особах головного підприємства, так і по всіх застрахованих особах його структурних підрозділів.

При цьому, за наявності у юрособи (головного підприємства) відокремленого підрозділу, що не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету та який не має окремого балансу і самостійно не веде розрахунки із застрахованими особами для сплати ЄСВ на небюджетні рахунки, така юрособа, як головне підприємство, відповідно до вимог п. 3 розд. II Порядку, заповнює окремий Розрахунок за такий відокремлений підрозділ із зазначенням в рядку «033» повного найменування відокремленого підрозділу, за який подається такий Розрахунок, та Додаток № 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (далі –додаток № 4ДФ) по цьому підрозділу.

Якщо юрособою (головним підприємством), що має відокремлені підрозділи, подано Розрахунок з типом «Звітний» або «Звітний новий», який містив у своєму складі лише додатки 4ДФ і не містив додатки щодо відомостей про суми нарахованого ЄСВ по застрахованим особам, та в Розрахунку не заповнено рядок 033, такий Розрахунок ідентифікується як такий, що поданий за головне підприємство.

Варто зазначити, що поданим і прийнятим до граничного строку подання вважається Розрахунок, який прийнятий контролюючим органом та пройшов всі контролі, у т. ч. під час завантаження до Реєстру страхувальників та Реєстру застрахованих осіб, залишається чинним під час прийняття контролюючим органом наступного Розрахунку за такий звітний (податковий) період (п. 2 розд. V Порядку).

Порядок проведення коригувань у Розрахунку регламентовано розд. V Порядку.

Згідно з приписами п. 5 розд. V Порядку у разі необхідності проведення коригувань Розрахунку, зокрема, з типом «Звітний» або «Звітний новий» після закінчення строку подання таких Розрахунків платник подає Розрахунок з типом «Уточнюючий».

Отже, якщо юридичною особою, що має відокремлені підрозділи, подано Розрахунок, який містив у своєму складі лише додатки 4ДФ до Розрахунку з типом «Звітний» або «Звітний новий» і не містив додатки щодо відомостей про суми нарахованого ЄСВ по застрахованим особам, така юридична особа (головне підприємство) подає Розрахунок з типом «Уточнюючий».

Аналогічний порядок виправлення помилок застосовується до платників, які не мають відокремлених підрозділів.

Про це інформує ГУ ДПС у Чернігівській області.

Про те, які додатки заповнює роботодавець при поданні об’єднаної звітності з ПДФО та ЄСВ, що слід знати про об’єднану звітність за відокремлений підрозділ, про особливості заповнення Додатка 4ДФ у M.E.Doc читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.