вгору

Який порядок перевірки інформації, наданої юрособою для підтвердження відомостей КБВ та структури власності?

Нагадуємо нашим читачам, що з 17.07.2023 р. діє новий Порядок надання юрособою пояснень/документів для підтвердження відомостей про КБВ та структуру власності. 

Наразі Мін’юст розробив наказ від 14.09.2023 р. № 3265/5, яким затверджено Порядок проведення перевірки інформації, наданої юрособою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про КБВ та/або структуру власності юрособи (далі – Порядок). 

Що передбачено Порядком? 

1. Держреєстратор розпочинає перевірку інформації про КБВ та/або структуру власності протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідних документів від юрособи. 

2. Держреєстратор має право вимагати від фіз- та юросіб надання інформації (у т. ч. пояснень), необхідної для встановлення КБВ, надання копій документів, вимагати доступу до приміщень юрособи, проведення огляду речей та документів за місцезнаходженням юрособи.  

3. Перевірка інформації про КБВ та/або структуру власності здійснюється протягом 10 робочих днів після її початку. За необхідності отримання додаткової інформації держреєстратором строк проведення перевірки продовжується на період з дня направлення ним відповідної вимоги і до дня отримання запитуваної інформації. 

4. Вимога держреєстратора до юр- або фізособи про надання додаткових пояснень та/або інформації (документів) (далі – вимога) надсилається в один з таких способів:  

  • через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади; 
  • на адресу електронної пошти, яка зазначена в ЄДР; 
  • рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення за місцезнаходженням (місцем проживання), зазначеним в ЄДР.  

Через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади або на адресу електронної пошти надсилається: 

  • у разі створення документа в електронній формі – збережена у форматі .pdf візуальна форма електронного документа з нанесеними за допомогою QR-коду реквізитами; 
  • у разі створення документа в паперовій формі – сканована копія паперового документа. 

Електронний документ, який необхідно надіслати за місцезнаходженням (місцем проживання), надсилається у формі засвідченої паперової копії електронного документа. 

5. Юрособа зобов’язана всебічно сприяти держреєстратору у встановленні достовірних даних про КБВ та/або структуру власності під час проведення перевірки, зокрема:  

  • надавати запитувану інформацію та/або документи протягом 7 робочих днів з дня отримання вимоги; 
  • забезпечити держреєстратору доступ до приміщень юрособи, проведення ним огляду речей та документів. 

6. У випадку надання на вимогу держреєстратора неповної, суперечливої інформації або необхідності з’ясування додаткових обставин він має право звертатися до юрособи з відповідними додатковими вимогами. 

Цей наказ набере чинності з 01 жовтня 2023 р., але не раніше дня його офіційного опублікування. Наразі нормативний документ не є офіційно опублікованим.