вгору

Якщо за результатами медичного огляду працівникові протипоказані роботи за професією: що робити роботодавцю?

Трапляються випадки, коли за результатами періодичного медичного огляду працівника підприємства в рекомендаціях комісії йому протипоказані роботи за професією, наприклад, в умовах шуму, на висоті, газонебезпечні роботи, протипоказана тяжка фізична праця, то на підставі медичної довідки працівнику пропонують іншу вакансію. Медико-санітарна частина повинна надати згоду на відповідність даного робочого місця медичним рекомендаціям.

Якщо працівник відмовляється від даної вакансії, мотивуючи тим, що не знає робочого місця, про що свідчить персональний підпис працівника, то підприємство пропонує йому професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації.

Зазвичай підприємства обумовлюють дані питання у Колективному договорі. Згідно з Колективним договором – Розділ «Професійне та спеціальне навчання кадрів», адміністрація підприємства зобов’язується: організувати початкову підготовку, перепідготовку робітників та підвищення кваліфікації робітників, керівного складу та фахівців в учбових закладах різного рівня акредитації з відривом від виробництва та безпосередньо на виробництві із збереженням середньомісячної заробітної плати для слухачів курсів на період навчання.

Відмова працівника від іншої вакансії та перенавчання свідчить про те, що працівник підлягає звільненню за станом здоров’я.

Адміністрація надає подання голові профкому підприємства, де просить дати згоду на звільнення працівника згідно з п. 2 ст. 40 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), у зв’язку з невідповідністю виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я.

Відповідно до витягу з протоколу засідання профспілкового комітету підприємства профспілковим комітетом надається згода на звільнення працівника з підприємства згідно з п. 2 ст. 40 КЗпП України з займаної посади в порядку виявленої невідповідності виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає продовженню цієї роботи.

Відповідно до Колективного договору підприємства зазвичай зазначають у Розділі «Охорона праці»: Адміністрація і Профспілковий комітет підприємства не допускають працівників підприємства до виконання завдань та роботи, які їм протипоказані за станом здоров’я (згідно з висновком лікувально-кваліфікаційної комісії лікувальних закладів). У разі стійкого розладу здоров’я або виявлення захворювання, наявність яких не дозволяє працівнику належним чином виконувати посадові обов’язки, вживати заходи до його переведення на іншу посаду (робоче місце), де такі протипоказання відсутні, а у разі неможливості такого переведення – звільняти із займаної посади за станом здоров’я згідно з нормами чинного трудового законодавства.

При припиненні трудового договору з підстави згідно з п. 2 ст. 40 КЗпП України, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

Роз’яснення розміщено на сайті Управління Держпраці у Рівненській області.