вгору

Коли не справляється авансовий внесок у разі виплати дивідендів?

Порядок сплати податкового зобов’язання з податку на прибуток при виплаті дивідендів визначено п. 57.1-1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Авансовий внесок не справляється у разі виплати дивідендів (пп. 57.1-1.3 ПКУ):

  • на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими пп. 57.1-1.2 ПКУ. З метою оподаткування материнська компанія веде наростаючим підсумком облік дивідендів, отриманих нею від інших осіб, та дивідендів, сплачених на користь власників корпоративних прав такої компанії, і відображає у податковій звітності дивіденди в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує фінансову політику;
  • платником податку на прибуток, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень ПКУ, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у період, за який виплачуються дивіденди;
  • фізичним особам.

Підпунктом 57.1-1.4 ПКУ передбачено, що виплата дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) за акціями або корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, прирівнюється з метою оподаткування до виплати заробітної плати з відповідним оподаткуванням. При цьому така виплата не підлягає оподаткуванню як дивіденди згідно з положеннями розділу IV ПКУ.

Зверніть увагу! Інститути спільного інвестування звільняються від обов’язку сплати авансових внесків з податку на прибуток у разі виплати дивідендів (пп. 57.1-1.6 ПКУ).

Крім того, авансові внески не справляються/не нараховуються на суми операцій, які для цілей оподаткування прирівнюються до дивідендів (пп. 57.1-1.7 ПКУ).

Так, для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюються, зокрема (абз. 4-7 пп. 14.1.49 ПКУ):

  • суми доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що виплачуються на користь нерезидента;
  • вартість товарів (робіт, послуг), крім цінних паперів та деривативів, що придбаваються у нерезидента;
  • сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються нерезиденту;
  • виплата в грошовій або негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника - нерезидента у зв’язку зі зменшенням статутного капіталу, викупом юрособою корпоративних прав у власному статутному капіталі, виходом учасника зі складу господарського товариства або іншої аналогічної операції між юрособою та її учасником, у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи.

Про це нагадали податківці ДПС у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, що прирівнювати до дивідендів вищезазначені суми доходів, вартість товарів, виплати та суми заниження вартості товарів почали з 01.01.2021 року, з урахуванням вимог Закону України від 16.01.2020 р. № 466.

Більше корисних новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.