вгору

Критерії оцінки ступеня ризику для небанківських установ – у проєкті НБУ

НБУ оприлюднив проєкт Положення про встановлення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, їх суспільну важливість, на підставі яких визначається періодичність проведення планових інспекційних перевірок, та порядок їх застосування.

Встановлення критеріїв дозволить визначати періодичність проведення планових інспекційних перевірок небанківських установ. Наразі відсутні нормативно-правові акти з цього питання. Тому затвердження Положення дозволить врегулювати низку питань, зокрема:

Фокусувати нагляд на учасниках ринку зі значним ступенем суспільної важливості та критичним ступенем ризику, а саме:

  • врахування ризик-орієнтованого підходу при оцінці суспільної важливості фінустанови;
  • інтенсивність нагляду (зокрема, періодичності планових перевірок) здійснюватиметься на основі принципу пропорційності.

Установити критерії оцінки ступеня ризику учасників ринку

Критеріями оцінки ступеню ризику є:

  • стан корпоративного управління, управління ризиками та внутрішнього контролю;
  • показники діяльності;
  • дотримання обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, інших показників і вимог що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

Визначити порядок проведення оцінки ступеня ризику та суспільну важливість учасника ринку, а саме:

  • кожен показник та його вага в оцінці кожного з критеріїв визначається та розраховується залежно від типу учасника ринку: окремо для страховиків, кредитних спілок, фінансових компаній, юросіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати послуги з фінлізингу (лізингодавців), ломбардів;
  • оцінка здійснюється з використанням якісних та кількісних показників;
  • за результатами оцінки ступеня ризику учаснику ринку присвоюється бал: 1 (низький), 2 (середній), 3 (високий) та 4 (критичний);
  • НБУ під час визначення загального балу має право застосувати коригуючий бал (але не більше одного), який збільшує або зменшує загальний бал за критерієм;
  • застосування такого коригуючого балу здійснюється на основі комплексного аналізу інформації, отриманої НБУ у результаті здійснення нагляду, від держорганів та з інших джерел.

Групи суспільної важливості учасника ринку

НБУ відносить учасника ринку до однієї з 4 груп згідно з визначеними критеріями та з урахуванням видів діяльності, розміру, обсягів (частки) на ринку фінансових послуг, структури, а також інших показників.

Періодичність проведення оцінки учасника ринку

НБУ проводитиме оцінку ступеня ризику та оцінку суспільної важливості учасника ринку один раз на рік, не пізніше 15 грудня року, в якому проводиться оцінка. Періодом оцінювання є період з 1 жовтня року попереднього року по 30 вересня поточного року.

Визначити періодичність проведення планових перевірок

НБУ складає план проведення планових інспекційних перевірок фінустанов на наступний рік відповідно до результатів оцінки ступеня ризику та оцінки суспільної важливості, а також з урахуванням наявних наглядових ресурсів та пріоритетів. Відтак, планова перевірка кожного учасника ринку проводитиметься не частіше одного разу на рік. Планові перевірки учасників ринку – учасників фінансової групи відбуватимуться одночасно з плановою перевіркою відповідальної особи такої фінансової групи.

Визначення періодичності проведення планових перевірок здійснюватиметься за матрицею, де на основі розрахованого балу ступеня ризику та групи суспільної важливості зазначено періодичність планових перевірок – від 1 разу на рік до 1 разу на 5 років.

Водночас НБУ має право визначити учасників ринку, яким не присвоюється група суспільної важливості. Такі установи не включаються до плану проведення планових перевірок. НБУ має право проводити позапланові інспекційні перевірки та/або здійснювати безвиїзний нагляд цих учасників ринку.

Про це проінформував НБУ.

Щодо нового порядку фінмоніторингу небанківськими фінустановами та оприлюднення проєкту Положення про вимоги до структури власності надавачів фінпослуг читайте у Блозі бухгалтера, у розділі Інформер програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.