вгору

Оприлюднено новий порядок фінмоніторингу небанківськими фінустановами

НБУ оприлюднив Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління НБУ від 28.07.2020 р. № 107. Постанова набрала чинності з 30.07.2020 р.

Положення розроблене у зв’язку з введенням у дію 28.04.2020 р. нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу. Дія Положення поширюється на учасників небанківського фінансового ринку, державне регулювання та нагляд за якими в сфері фінансового моніторингу здійснює Національний банк.

Національний банк надав небанківським установам достатньо часу для налаштування власних процесів та процедур із фінмоніторингу – до кінця 2020 року.

Основні концептуальні підходи Положення:

 • використання ризик-орієнтованого підходу;
 • побудова належної системи управління ризиками;
 • посилені та спрощені заходи належної перевірки клієнтів;
 • методи віддаленої ідентифікації та верифікації;
 • адаптований перелік критеріїв ризику та індикаторів ризиковості;
 • ризик-орієнтовані підходи до політично значущих осіб, членів їх сімей та пов’язаних осіб (PEPs).

Національним банком ураховано особливості небанківського фінансового сектору. Так, окремі вимоги до установ є спрощеними порівняно з банками, наприклад:

1. більшості установ рекомендовано мати систему автоматизації процесів із фінмоніторингу, проте обов’язковою вона є лише для платіжних систем, які здійснюють перекази коштів у режимі онлайн;

2. оцінка ризику клієнтів відбувається за спрощеними методами, в т. ч. установам надано можливість оцінювати ризик не кожного клієнта окремо, а на груповій основі;

3. установлено особливі заходи з належної перевірки клієнтів та вигодоодержувачів для страхових компаній;

4. небанківські установи не погоджують із НБУ кандидатуру відповідального працівника за фінмоніторинг. До того ж відповідальному працівнику дозволяється суміщення та сумісництво за посадою.

Порядок дистанційної ідентифікації та верифікації клієнта

Ідентифікація та верифікація клієнта можлива в декількох варіаціях. Крім фізичної присутності та копії оригіналів документів для небанківських установ, як і для банків, також доступна дистанційна ідентифікація та верифікація клієнта.

Повноцінними моделями верифікації є використання:

 • BankID НБУ;
 • кваліфікованого електронного підпису (КЕП);
 • сеансу відео трансляції;
 • верифікація за допомогою ресурсу державних онлайн-послуг «ДІЯ».

Спрощеними моделями верифікації є: BankID НБУ, КЕП, зчитування даних із чипа біометричного документа, верифікація даних із бюро кредитних історій.

Водночас, Положення визначає порядок ідентифікації клієнта із залученням агента та використання інформації щодо належної перевірки клієнта, отриманої від третьої сторони.

Відтепер для укладення договору страхування або оформлення позики у фінансовій компаній чи кредитній спілці візит до відділення або особиста зустріч із представником установи не потрібна.

Новий порядок застосування заходів впливу до установ

Також НБУ затвердив та оприлюднив нове Положення про застосування заходів впливу до небанківських фінансових установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу.

Новим законом розширено види заходів впливу до установ, а саме:

 • письмове застереження;
 • укладення НБУ письмової угоди з установою.

За цією угодою установа зобов’язується сплатити визначене грошове зобов’язання та вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшому порушень вимог законодавства з питань фінмоніторингу, підвищити ефективність системи управління ризиками тощо;

 • покладення на установу обов'язку відсторонення від роботи посадової особи установи.

Відстороненими можуть бути: керівник (керівники) установи, відповідальний працівник за фінмоніторинг.

Усі рішення про застосування заходів впливу в НБУ приймаються колегіальним органом – Правлінням НБУ або Комітетом, якому делеговані окремі повноваження щодо регулювання та нагляду.

Під час розгляду колегіальним органом Національного банку питання про застосування заходів впливу передбачено можливість присутності представника установи для особистого надання пояснень чи заперечень. Позиція установи ураховуватиметься під час прийняття рішення щодо застосування заходу впливу. Також представники установи матимуть можливість надати свої пояснення/зауваження/заперечення на етапі кваліфікації порушень та до отримання результатів перевірки.

Інформація про застосовані НБУ заходи впливу оприлюднюється на сторінках офіційного Інтернет-представництва НБУ до п’ятого числа місяця, наступного за звітним, у розділі "Заходи впливу".

Рішення про застосування заходів впливу може бути оскарженим у судовому порядку протягом одного місяця з дня набрання ним чинності.

Рішення про застосування до установи заходу впливу у формі штрафу набуває статусу виконавчого документа, якщо протягом місяця з дня набрання ним чинності:

 • установа письмово не повідомила НБУ про добровільне виконання цього рішення;
 • рішення не було оскаржене в судовому порядку.

Якщо таке рішення протягом місяця з дня набрання ним чинності було оскаржене в судовому порядку, воно набирає статусу виконавчого документа з дня набрання законної сили відповідним судовим рішенням у такій справі.

Відповідні норми містить постанова Правління НБУ від 28.07.2020 р. № 106 «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу». Постанова набрала чинності з 30.07.2020 р.

Про це інформує НБУ.

Також читайте на цю тему у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі:

Новий фінмоніторинг з 28.04.2020 р.: що зміниться;

З 28.04.2020 року оновлено вимоги для переказу коштів;

Здійснення платежів з 28.04.2020 р.: НБУ відповідає на 14 актуальних запитань.