вгору

Лікарняний для підприємця та його працівників

23.10.2018

Зарплата

Починаючи з 01.01.2016 р. фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, є платниками єдиного внеску, а тому з цієї дати у разі настання страхового випадку підприємці мають право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі – Фонд) на загальних підставах.

Рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування виконує свої функції відповідно до положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, яке затверджується правлінням Фонду.

Згідно із пунктом 1.1 Положення про комісію (уповноваженого) із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 19.07.2018 р. № 13 (далі – Положення № 13), комісія (уповноважений) створюється (обирається) та діє на підприємстві, в установі, організації, що використовує найману працю, незалежно від форм власності і господарювання.

Отже, при настанні страхового випадку у фізичної особи - підприємця рішення про призначення матеріального забезпечення приймає особисто фізична особа - підприємець, але враховуючи те, що нормами законодавства не передбачено документального оформлення такого рішення, при оформленні такого рішення доцільно використовувати фізичній особі - підприємцю форму протоколу засідання комісії із соціального страхування/рішення уповноваженого (додаток до Положення № 13).

У разі, якщо страховий випадок настав у найманого працівника, який працює у фізичної особи - підприємця, то у такому випадку фізособа - підприємець для працівників є страхувальником і при прийнятті рішення необхідно керуватися нормами Положення № 13. Тобто рішення буде приймати комісія або уповноважений із страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

Про це зазначив Фонд у листі від 13.09.2018 р. № 2.4-15-2951.

Також звертаємо увагу наших користувачів, що комісії із соціального страхування з 27.07.2018 р. в своїй діяльності повинні керуватися нормами Положення № 13. При цьому комісіям із соціального страхування, які створені і діють у страхувальників, не потрібно вносити зміни до документів, на підставі яких вони створені.

Про те, що змінилось у роботі комісій із соцстрахування з 27.07.2018 року (дати набрання чинності Положення №13), читайте у Блозі бухгалтера.