вгору

Чи може неприбуткова організація перейти на спрощену систему оподаткування?

Податковим кодексом України (далі - ПКУ) визначено поняття неприбуткової організації, а саме: неприбуткові підприємства, установи та організації - неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств, в розумінні вимог п. 133.4 ПКУ (пп. 14.1.121 ПКУ).

Неприбутковою організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, що одночасно відповідає таким вимогам (п. 133.4.ПКУ):

  • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;
  • установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);
  • внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр).

Зверніть увагу! Положення абз. 3 – 4 пп. 133.4.1 ПКУ щодо вимог наявності установчих документів не поширюються на бюджетні установи.

Зареєстровані установи та організації (новостворені), які подали в установленому порядку документи для внесення до Реєстру під час або протягом 10 днів з дня держреєстрації, які за результатами розгляду внесені до Реєстру, для цілей оподаткування вважаються неприбутковими організаціями з дня їх державної реєстрації.

Розділом XIV ПКУ встановлено правові засади щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку.

Так, до 3-ї групи платників єдиного податку належать юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року (пп. 3 п. 291.4 ПКУ).

Види діяльності, які не дозволяють юридичним особам обрати спрощену систему оподаткування, наведено у п. 291.5 ПКУ.

Крім того, при переході на спрощену систему оподаткування юридичній особі необхідно враховувати обмеження щодо сукупності часток засновників у статутному капіталі (пп. 291.5.5 ПКУ).

Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку (п. 299.1 ПКУ).

Таким чином, юридична особа, яка внесена до Реєстру, може обрати 3-ю групу спрощеної системи оподаткування у разі дотримання вимог, встановлених гл. 1 розд. XIV ПКУ, за умови виключення її з Реєстру.

Таке роз’яснення надано на Інформаційно-довідковому ресурсі «ЗІР», категорія 108.01.01.

Про реєстрацію та звітування неприбуткової організації читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.