вгору

Мораторій на проведення перевірок під час карантину можуть скасувати: законопроєкт від Уряду

На сайті ВРУ зареєстровано проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень»  від 15.09.2020 р. №4101. Ініціатором даного законопроєкту є Кабмін України.

Отже, законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу України та інших законів, в частині:

1) перевірок контролюючих органів

 • відмінити мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок;
 • виключити з плану-графіка проведення планових документальних перевірок на 2020 рік перевірки, які мали б розпочатися у період з 18 березня 2020 року по день набрання чинності цим Законом;

2) обліку платників податків

 • відтермінувати до 1 січня 2021 року набрання чинності положень Податкового кодексу України щодо обліку нерезидентів;

3) податкового боргу

 • запровадити розкриття на письмову вимогу податкового органу банківської таємниці щодо стану рахунків боржника, руху коштів на рахунках, залишку коштів на рахунках, найму (оренди) банківського сейфу таким боржником, стосовно якого наявне судове рішення про стягнення коштів для погашення податкового боргу;
 • списати суми фінансових санкцій (штрафів та пені), які пов’язані з  податковим боргом, що виник станом на 01.03.2020 року, у разі повного погашення сум такого боргу протягом 6 місяців;
 • дозволити стягнення податкового боргу (який виник у результаті несплати грошового зобов'язання та/або пені, визначених самостійно платником податків у податковій декларації або уточнюючому розрахунку) за рахунок готівки та/або коштів з рахунків у банках такого боржника за рішенням контролюючого органу без звернення до суду;

4) податку на прибуток підприємств

передбачити:

 • встановлення строку, протягом якого суб’єкти господарювання мають право переносити збитки минулих років (протягом 5 років);
 • надання бюджетними установами Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації тільки у разі виявлення порушення вимог Кодексу;
 • надання компанією з управління активами декларацій з податку на прибуток підприємств за результатами діяльності по кожному інституту спільного інвестування, активами яких така компанія здійснює управління, зокрема тих, що не мають статусу юридичної особи;
 • визнання витрат по процентах за кредитами та позиками, отриманими від нерезидентів, в період їх фактичної виплати, а не в період їх нарахування відповідно до положень бухгалтерського обліку;
 • скасування обов’язку коригування на суму субсидії фінансового результату до оподаткування суб’єктів кінематографії – резидентів, які перестали бути отримувачами субсидії відповідно до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»;
 • включення до бази оподаткування податком на репатріацію прибутку нерезидентів від продажу резидентам цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав, які не перебувають у статутному капіталі юридичних осіб – резидентів;

5) податку на доходи фізичних осіб

 • врегулювання питання оподаткування фінансової державної підтримки, отриманої від Фонду розвитку підприємництва, а також оподаткування сум грантів, отриманих на безповоротній основі від Фонду розвитку інновацій;

6) податку на додану вартість

 • не нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ у разі ліквідації сільськогосподарських рослин, насаджень, тварин платника внаслідок їх руйнування, загибелі, падежу, забою, що підтверджуватиметься відповідними документами;
 • вважати датою оформлення електронного документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку, дату складання такого електронного документа, складеного в електронній формі відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
 • замінити поняття «відмова в реєстрації податкових накладних» на «зупинення реєстрації податкових накладних», надати можливість платнику податку оскаржувати рішення про відповідність/невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку;

7) індексації ставок податків

індексація ставок акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку та рентної плати:

 • ставки акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку (крім ставок екологічного податку за викиди двоокису вуглецю та за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти)  та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2020 рік збільшені на 11,6%;
 • ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів з урахуванням прогнозного індексу цін виробників промислової продукції на 2020 рік збільшені на 12,0 %;

8) акцизного податку

 • включення, для цілей оподаткування, тютюнових виробів для електричного нагрівання до визначення поняття «тютюнові вироби». Врегулювання повноважень ДПС та ДМС щодо здійснення контролю за обігом таких виробів;
 • виправлення неузгодженостей законодавства щодо маркування рідин для електронних сигарет. Оскільки рідини залучаються до підакцизних товарів з 01.01.2021 р., пропонується запровадити перехідний період 6 місяців для продажу рідин, вироблених до 01.01.2021 р., без марок акцизного податку та виключити норму, яка визнає рідини, вироблені до 01.01.2021 р., немаркованими;
 • відновлення введення штрафних санкцій за несвоєчасну передоплату акцизного податку з тютюнових виробів (на 15-й день після отримання марок акцизного податку);
 • доповнення визначення «середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет» словосполученням «з урахуванням всіх податків». Врахування зауважень Європейської Комісії щодо приведення норм законодавства України до норм законодавства ЄС;
 • запровадження перехідного періоду для включення палив, які залучені до підакцизних з 23.05.2020 р., до системи СЕАРП та СЕ, та нових суб’єктів, які здійснюють виробництво та обіг таких товарів; виправлення технічних помилок в системі СЕАРП та СЕ;
 • усунення неузгодженості законодавства щодо ліцензування обігу пального із законодавством про працю. Виключення з переліку документів, які подає суб’єкт господарювання для отримання ліцензії на право торгівлі або зберігання пального, дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і заміна його на будь – який документ, що надає право на виконання робіт підвищеної небезпеки;

9) екологічного податку

 • підвищити з 01 січня 2021 року ставку екологічного податку за викиди двоокису вуглецю (СО2) з 10,00 грн/т до 30 грн/тонну та передбачити поетапне підвищення ставки до рівня 30 грн/тонну у 2024 році (щорічне підвищення на 5 грн/тонну);
 • ставки екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти з 01 січня 2021 року збільшити в 2 рази та передбачити їх підвищення  у 10 разів у 2029 році (поступово).

10) рентної плати за спеціальне використання води

 • диференціацію ставок рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод встановити в залежності від районів річкових басейнів замість басейнів річок.

11) місцевих податків і зборів

 • зменшити поріг середньоринкової вартості легкових автомобілів, які є об’єктом оподаткування транспортним податком, з 375 до 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року;
 • встановити, що об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об’єкти житлової або нежитлової нерухомості, які здаються їх власниками не тільки у оренду, лізинг, позичку, а й за іншими цивільно-господарськими договорами;

12) єдиного соціального внеску

 • пролонгація строку списання заборгованості з єдиного внеску ФОП, які не здійснюють підприємницьку діяльність, строком на 2 місяці (з 90 днів до 150 днів);
 • врегулювання питання сплати єдиного соціального внеску особами, які отримують заробітну плату за основним місцем роботи та одночасно отримують дохід  (прибуток) від здійснення підприємницької або незалежної професійної діяльності.

У разі прийняття цей Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім окремих пунктів.

Більше новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.