вгору

Нарахування амортизації для визначення залишкової вартості ОЗ платником, який сплачував ЄП за ставкою 2%

Нагадаємо, що після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України платники єдиного податку третьої групи, які на день припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України використовували особливості оподаткування, встановлені п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі - ПКУ), з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, втрачають право на використання особливостей оподаткування, передбачених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, і автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування.

Платник податку має право самостійно (шляхом подання заяви) відмовитися від використання особливостей оподаткування, передбачених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято таке рішення. У такому разі платник податків вважається таким, що застосовує систему оподаткування, на якій він перебував до обрання особливостей оподаткування, крім випадку, якщо у заяві про відмову від використання особливостей оподаткування платник податку зазначив про перехід на сплату інших податків і зборів.

Юридичні особи - платники єдиного податку третьої групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пп. 44.2, 44.3 ПКУ (п. 296.1 ПКУ). 

Відображення основних засобів та нематеріальних активів у бухгалтерському обліку здійснюється відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку (далі - НП(С)БО) 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92, НП (С) БО 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 № 242, Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 (МСБО 16) «Основні засоби» та Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38) «Нематеріальні активи».

Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств встановлено п. 138.3 ПКУ.

Зверніть увагу! Розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів здійснюється відповідно до НП(С)БО або МСФЗ з урахуванням обмежень, встановлених пп. 14.1.138 ПКУ, пп. 138.3.2 – 138.3.4 ПКУ. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені НП(С)БО.

Для розрахунку амортизації відповідно до положень п. 138.3 ПКУ визначається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.

Амортизація не нараховується за період невикористання (експлуатації) основних засобів у господарській діяльності у зв’язку з їх консервацією.

Сума залишкової вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень розд. III ПКУ, вважається залишковою вартістю таких засобів та активів для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств (пп. 14.1.9 ПКУ).

Отже, платник податку на прибуток підприємств, який до переходу на спрощену систему оподаткування зі сплатою єдиного податку за ставкою 2% застосовував різниці згідно зі ст. 138 ПКУ, після відновлення сплати податку на прибуток підприємств для визначення балансової (залишкової) вартості основних засобів та нематеріальних активів з подальшим відображенням такої вартості станом на 01 число місяця повернення на загальну систему оподаткування у графі 3 додатка АМ до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.2015 № 897, повинен здійснити розрахунок суми податкової амортизації відповідно до положень розд. III ПКУ за звітний(і) (податковий(і)) період(и), починаючи з дня державної реєстрації платником єдиного податку по останній день місяця, після якого він повертається на загальну систему оподаткування.

При цьому відображення суми податкової амортизації, розрахованої відповідно до положень розд. III ПКУ, для визначення суми залишкової вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів згідно з вимогами пп. 14.1.9 ПКУ у додатку АМ до Декларації не передбачено.

Про це повідомили податківці Південного міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП.

Більше новин читайте в Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.