вгору

Необхідність подання повідомлення про заснування трасту, фонду

ДПСУ нагадала, що 10.02.2023 р. набув чинності наказ Мінфіну від 30.11.2022 № 408, яким затверджено Порядок надання засновником трасту, власником частки майна фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи на вимогу контролюючого органу письмового підтвердження щодо відповідності умовам, передбаченим пп. 39-2.1.5.1 Податкового кодексу України (далі - Порядок).

Дія Порядку поширюється на фізичних осіб - резидентів України або юридичних осіб - резидентів України, які є засновниками трасту, власниками частки майна фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи.

До утворень без статусу юридичної особи належать, зокрема, але не виключно, трасти (як форма майнових договірних відносин як такі, що мають, так і не мають статусу податкового резидента однієї держави), фонди, установи, інші особи-нерезиденти, організаційно-правову форму яких включено до переліку, затвердженого Кабміном відповідно до пп. «г» пп. 39.2.1.1 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), які відповідно до особистого закону не є юридичними особами.

Особа вважається такою, що володіє часткою в іншій юридичній особі, у разі, якщо така особа є засновником трасту, власником частки майна фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, до активів якого входить зазначена частка, або учасником (партнером з повною або обмеженою відповідальністю) партнерства, до активів якого входить частка в юридичній особі. 

Засновник трасту, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, до активів якого входить зазначена частка в юридичній особі, не вважається таким, що володіє цією часткою, якщо додержуються одночасно умови, визначені у пп. 39-2.1.5.1 ПКУ.

Контролюючий орган має право звернутися до такої особи з вимогою надати письмове та документальне підтвердження щодо додержання нею передбачених умов (п. 1 розділу ІІ Порядку).

Зверніть увашу! Запит вважається належним чином врученим, якщо його надіслано у порядку, визначеному ст. 42 ПКУ.

Засновник трасту, власник частки майна фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи разом з Письмовим підтвердженням має надати такі документи:

  • повідомлення особи, яка здійснює управління та/або контроль іноземного утворення без статусу юридичної особи (зокрема, але не виключно, трастового керуючого) (далі - Повідомлення);
  • витяг з трастової угоди у вигляді інформації щодо імені засновника трасту, трастового керуючого, протектора (якщо призначений), бенефіціара/бенефіціарів (якщо призначений/призначені) та відомостей, зазначених у пп. 39-2.1.5.1 ПКУ, за нотаріально засвідченим підписом особи, яка здійснює управління та/або контроль іноземного утворення без статусу юридичної особи, а у разі, якщо така особа не є регульованою та/або ліцензованою, то нотаріально засвідченим підписом адміністратора такої особи, який регулюється та/або ліцензується відповідно до особистого закону (далі – Витяг);
  • юридичний висновок, адресований засновнику, за законодавством країни заснування діскреційного безвідкличного трасту, що підтверджує відомості, зазначені в пп. 39-2.1.5.1 ПКУ, наданий юридичною фірмою або іншою особою, яка має право надавати юридичні або адвокатські послуги, діяльність якої підлягає обов’язковому ліцензуванню або регулюванню відповідно до особистого закону (далі – Юридичний висновок). Підписи осіб мають бути нотаріально засвідченими.

Повідомлення надається трастовим керуючим, довірчим/титульним власником, іншим номінальним утримувачем (номінальним власником) із зазначенням інформації щодо іншої особи/інших осіб, яка здійснює/які здійснюють управління та/або контроль іноземного утворення без статусу юридичної особи (у разі наявності), чи іншої особи, яка призначається для контролю над діями особи/осіб, яка здійснює/які здійснюють управління та/або контроль іноземного утворення без статусу юридичної особи (у разі наявності).

Важливо! Повідомлення, Витяг та Юридичний висновок мають бути належним чином легалізовані відповідно до вимог законодавства України.

Контролюючий орган запитує у платника податків (за його згодою) надання належним чином оформленого перекладу українською мовою документів, визначених пп. 39-2.1.5.3 ПКУ.

Письмове підтвердження надсилається до контролюючого органу протягом одного місяця з дати отримання платником податку відповідного запиту.

Контролюючий орган має право направити особі, визначеній у пп. 39-2.1.5.1 ПКУ, запит щодо надання документального підтвердження або витягів з документації стосовно інформації, зазначеної у Повідомленні, Юридичному висновку.

Про це повідомили податківці ДПСУ.

Медок, КІК, контрольовані операції

Більше корисних новин читайте в Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.