вгору

Нові строки зберігання документів: Перелік оновлено 

Нагадаємо нашим читачам, що з 28.04.2023 р. набрав чинності (за винятком окремих норм) Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» від 20.03.2023 р. № 2970-IX (далі – Закон № 2970) .   

Законом № 2970 оновлено редакцію п. 44.3 ст. 44 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), яким встановлено строки зберігання документів та інформації, пов’язані із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Про це читайте тут.  

Таблиця 1  

Орієнтовний перелік документів відповідно до строків їх зберігання (за Законом № 2970)

Види документів  

Приклади документів (перелік є орієнтовним і не є виключним)  

Строк зберігання документів  

Документи та інформація, необхідні для податкового контролю відповідно до ст. 39 і 39-2 ПКУ  

документація з трансфертного ціноутворення;  

глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл);  

звіт про КІК;  

повідомлення про набуття або припинення участі у контрольованих іноземних компаніях;  

інші документи  

2555 днів  

(7 років)  

Первинні документи, регістри бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, що складаються особами, визначеними п. 133.1, пп. 133.2.2 та п. 133.4 ПКУ, а також юридичними особами, які обрали спрощену систему оподаткування, за винятком документів, до яких застосовується більш тривалий строк зберігання згідно з пп. 44.3.1 ПКУ  

облікові регістри;  

Головна книга;  

журнали-ордери;  

видаткова накладна;  

інвентарні картки;  

акт приймання виконаних робіт (послуг);  

касові ордери (прибутковий та видатковий);  

баланс;  

звіт про фінансові результати;  

звіт про рух грошових коштів;  

звіт про власний капітал;  

податкова накладна;  

декларація з податку на прибуток;  

декларація з ПДВ тощо  

1825 днів

(5 років)   

Інші документи, на які не поширюються вимоги пп. 44.3.1 та 44.3.2 ПКУ  

первинні документи, звітність ФОП та інші документи, пов’язані з обчисленням та сплатою податків і зборів  

1095 днів

(3 роки)  

Документи, пов’язані з виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, включаючи дозвільні документи  

ліцензія на право оптової торгівлі пальним;  

ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (тютюновими виробами);   

дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки. 

1095 днів

(3 роки)  

 З 10.02.2024 року набрав чинності наказ Мін’юсту від 04.01.2024 р. № 40/5, яким внесено зміни до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Мін’юсту від 12.04.2012  № 578/5 (далі - Перелік). Даними змінами Перелік було приведено до чинних норм законодавства, які були змінені Законом №2970. Докладніше про це – тут.  

Таблиця 2  

Основні документи, для яких змінився строк зберігання за Переліком  

Документ  

Строк зберігання  

Первинні документи і додатки до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і стали підставою для записів у регістрах бухгалтерського обліку та податкових документах (касові, банківські документи, ордери, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, корінці квитанцій, банківських чекових книжок, наряди на роботу, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку ТМЦ, рахунки-фактури, авансові звіти тощо)  

1825 днів   

(5 років)  

Первинні документи та звітність ФОП  

1095 днів   

(3 роки)  

Фінансова звітність з примітками до неї – квартальна  

1825 днів   

(5 років) 

Передаточні, розділювальні, ліквідаційні баланси  

Постійно   

(до ліквідації організації)  

Аналітичні документи (таблиці, доповіді, доповідні записки тощо) до річних звітів і балансів  

3650 днів   

(10 років)

(якщо в організації створюються документи НАФ –  постійно)  

Відомості на виплату грошей  

1825 днів   

(5 років).  

За відсутності розрахунково-платіжних відомостей (особових рахунків) –   

75 років  

Звіти і відомості про надходження, витрачання, залишки сировини, матеріалів і готової продукції  

1825 днів   

(5 років)  

Баланси розподілу й відвантаження продукції  

1825 днів   

(5 років)  

Регістри рахунків до оплати  

1825 днів   

(5 років)  

Документи (плани, звіти, протоколи, акти, довідки, доповідні записки) документальних ревізій, перевірок та аудиту фінансово-господарської діяльності, контрольно-ревізійної роботи, у т. ч. перевірок каси, правильності стягнення податків тощо  

1825 днів   

(5 років)  

Документи (вимоги, накладні, накопичувальні відомості) про продукцію, що надійшла для обробки  

1825 днів   

(5 років)  

Журнали використання електронних контрольно-касових апаратів, контрольні стрічки електронних контрольно-касових апаратів  

1825 днів   

(5 років)  

Договір про повну матеріальну відповідальність  

1825 днів   

(5 років)  

Договори, угоди про право користування житловою площею в будинках, що належать організації  

1825 днів   

(5 років)  

Договори (контракти) про розміщення та випуск реклами  

1825 днів   

(5 років)  

Договори зберігання (складського зберігання)  

1825 днів   

(5 років)  

Документи (договори, угоди, акти) про приймання і здавання будівель, приміщень в оренду  

1825 днів   

(5 років)  

Договори енергопостачання, комунального обслуговування організації  

1825 днів   

(5 років)  

Акти приймання засобів зв’язку й сигналізації після поточного, середнього і капітального ремонту  

1825 днів   

(5 років)  

Договори про охоронну діяльність  

1825 днів   

(5 років)  

Договори між профспілкою і роботодавцем про перерахування членських профспілкових внесків  

   

1825 днів   

(5 років)  

Договори з експертами на проведення експертизи передпроектної і проектної діяльності  

1825 днів   

(5 років)  

Договори, підряди (контракти) на виконання ремонтних робіт  

1825 днів   

(5 років)  

Договори на очищення комунальних  та  інших стічних вод  

1825 днів   

(5 років)

після закінчення строку дії договору