вгору

Облік палива та спирту етилового в умовах карантину: питання - відповіді

ДПС розмістила на сайті Інформаційний лист № 8 щодо карантинних нововведень для бізнесу (частина І) відповідно до Закону України від 30.03.2020 року № 540-IX (далі – Закон № 540). У листі розглядаються питання за темами: податок на прибуток, обіг підакцизних товарів, ПДВ.

У цьому матеріалі розглянемо питання щодо обігу підакцизних товарів та відповідальності в умовах карантину.

1. Які тимчасові норми, передбачені Законом №540, щодо процедури отримання спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів та відпустку таких засобів?

Тимчасово до 30 квітня 2020 року:

1) Суб'єкти господарювання при виробництві дезінфекційних засобів (3808 94 90 00 згідно з УКТЗЕД) з використанням спирту етилового денатурованого, за умови встановлення податкових постів у таких суб’єктів, не зобов’язані:

• обладнувати кожне місце отримання спирту етилового витратомірами - лічильниками обсягу виробленого спирту етилового, зареєстрованими в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового;

• обладнувати кожне місце відпуску продукції, для виробництва якої використовується отриманий спирт етиловий, витратомірами - лічильниками обсягу виробленої продукції, зареєстрованими в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового.

При цьому кожне місце відпуску дезінфекційних засобів (3808 94 90 00 згідно з УКТЗЕД) має бути обладнане, засобами обліку виробленої продукції, які повинні відповідати вимогам законодавства та мати позитивний результат повірки або оцінку відповідності, проведені відповідно до законодавства.

2) Державні підприємства, які є одночасно виробниками спирту етилового денатурованого та дезінфекційних засобів (код згідно з УКТЗЕД 3808 94 90 00) мають право використовувати вироблений ними спирт етиловий денатурований для виробництва дезінфекційних засобів (код згідно з УКТЗЕД 3808 94 90 00) без наявності зареєстрованих витратомірів - лічильників спирту етилового на лінії виробництва таких дезінфекційних засобів за умови обладнання кожного місця відпуску дезінфекційних засобів засобами обліку виробленої продукції.

3) Акцизні склади, на території яких виробляється спирт етиловий денатурований для виробництва дезінфекційних засобів (3808 94 90 00 згідно з УКТЗЕД), повинні бути обладнані на кожному місці отримання та відпуску спирту етилового неденатурованого, розташованому на акцизному складі, витратомірами-лічильниками спирту етилового, зареєстрованими в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового, а також засобами обліку денатуруючих добавок, які повинні відповідати вимогам законодавства та мати позитивний результат повірки або оцінку відповідності, проведені відповідно до законодавства.

Витратоміри-лічильники спирту етилового та засоби обліку виробленої продукції повинні відповідати вимогам законодавства та мати позитивний результат повірки або оцінку відповідності, проведені відповідно до законодавства.

4) Виробники спирту етилового денатурованого для виробництва дезінфекційних засобів (3808 94 90 00 згідно з УКТЗЕД) та виробники дезінфекційних засобів (3808 94 90 00 згідно з УКТЗЕД) заповнюють електронні документи, а саме подають до податкових органів дані про добовий фактичний обсяг отриманого спирту етилового та обсяг продукції, виробленої з його використанням, шляхом передачі даних з витратомірів - лічильників спирту етилового та засобів обліку виробленої продукції.

2. Які повноваження матимуть представники контролюючого органу на акцизному складі підприємства, на якому виробляються спирт етиловий денатурований для виробництва дезінфекційних засобів, а також на підприємстві, яке виробляє дезінфекційні  засоби?

Тимчасово до 30 квітня 2020 року:

1) Представник контролюючого органу на акцизному складі підприємства, на якому виробляються спирт етиловий денатурований для виробництва дезінфекційних засобів (3808 94 90 00 згідно з УКТЗЕД):

• здійснює контроль за дотриманням умов денатурації спирту етилового;

• бере участь у складанні Акту денатурації спирту етилового, у якому зазначається об’єм спирту етилового неденатурованого в декалітрах 100 - відсоткового спирту, приведених до температури 20°С, який був використаний на виробництво спирту етилового денатурованого, та кількість денатуруючих добавок, які були використані під час денатурації.

2) Представник контролюючого органу на підприємстві, яке виробляє зазначені дезінфекційні засоби:

• бере участь у складанні Акту виробництва дезінфекційних засобів (код згідно з УКТЗЕД 3808 94 90 00), у якому зазначається об’єм спирту етилового денатурованого в декалітрах 100-відсоткового спирту, приведених до температури 20°С, кількість доданих інгредієнтів та кількість готової продукції.

3. Які тимчасові зміни запроваджуються у порядку відвантаження спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів та його оподаткування з оформленням податкового векселя на суму акцизного податку?

Тимчасово, до 31 травня 2020 року:

- дозволено відвантаження спирту етилового з акцизного складу виробників спирту етилового виробникам лікарських засобів та виробникам продукції хімічного і технічного призначення, включеної до Переліку продукції хімічного і технічного призначення, для виробництва якої використовується спирт етиловий денатурований, затвердженого КМУ, для виробництва дезінфекційних засобів;

- зі спирту етилового, який використовується для виробництва дезінфекційних засобів справляється акцизний податок за ставкою 0 гривень за 1 літр 100- відсоткового спирту за умови підтвердження його цільового використання. При цьому до отримання такого спирту із акцизного складу слід враховувати, що:

  • податковий вексель видається на суму податку, нарахованого на обсяг спирту етилового, що отримується виходячи із ставки, визначеної у п. 215.3 Податкового кодексу України (далі – ПКУ);
  • місця зберігання спирту внесені до Єдиного реєстру місць зберігання спирту;
  • кількість спирту, який отримується не може перевищувати об’єм наявних у розпорядженні місць зберігання спирту етилового, що внесені до Єдиного реєстру місць зберігання спирту;
  • на території виробників дезінфікуючих засобів будуть діяти податкові пости.

4. Як погашати податкові векселі, які видані виробниками або імпортерами палива для реактивних двигунів та/або бензинів авіаційних із терміном погашення у період дії  карантину?

Терміни погашення податкових векселів (виданих відповідно до п. 229.8. ПКУ) виробниками або імпортерами палива для реактивних двигунів (код 2710 12 70 00, 2710 19 21 00 згідно з УКТ ЗЕД) та/або бензинів авіаційних (код 2710 12 31 00 згідно з УКТ ЗЕД), які припадають на період з 1 березня по 31 травня 2020 року, продовжуються до 15 серпня 2020 року (включно). У разі підтвердження до 15 серпня 2020 року (включно) імпортером або виробником, які видали податковий вексель, факту цільового використання бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, погашення таких податкових векселів здійснюється у встановленому п. 229.8 ПКУ порядку, а саме:

  • без сплати коштами сум акцизного податку, зазначених в таких податкових векселях;
  • без застосування штрафів, встановлених пп. 229.8.12 ПКУ. У разі якщо податковий вексель не погашено до 15 серпня 2020 року (включно), векселедержатель протягом п'яти робочих днів, наступних за визначеним цим пунктом останнім днем терміну погашення податкового векселя, здійснює протест такого векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, зазначену в податковому векселі, векселедержателю. У випадку, якщо імпортер або виробник до 15 серпня 2020 року (включно) не підтвердить факт цільового використання, з такого суб’єкта буде стягнуто штраф у розмірі 50 відсотків суми акцизного податку, яка обчислюється виходячи з обсягів бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, за якими відсутнє підтвердження цільового використання, та ставки акцизного податку, встановленої пп. 215.3.4 ПКУ із застосуванням коефіцієнта 10.

5. Чи будуть застосовуватися у період карантину штрафні санкції за порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового?

Закон № 540 уточнює п. 52-1 підр. 10 р. XX «Перехідні положення» ПКУ, якими визначено виключний перелік порушень щодо яких не зупиняється застосування штрафних санкції у період дії карантину, встановленого КМУ на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19). Зокрема, податкові органи, серед іншого, мають право застосовувати у період карантину такі санкції:

• за порушення обліку, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів (ст. 128-1 ПКУ, ст. 228 ПКУ);

• за порушення цільового використання пального, спирту етилового платниками податків – не підтвердження цільового використання суб'єктами господарювання сорту етилового та біоетанолу, легких та важких дистилятів, нафтопродуктів, що отримані в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів (ст. 229 ПКУ);

• за порушення вимог щодо обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками (ст. 128-1 ПКУ);

• за порушення вимог щодо здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального (ст. 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» від 19.12. 1995 р. № 481/95- ВР);

• за здійснення операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку – порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) у контролюючих органах (ст. 117 ПКУ).

Про карантинні нововведення для бізнесу, які були встановлені раніше, читайте у Блозі бухгалтера, в розділі Інформер програми M.E.Doc, а також на Telegram-каналі.