вгору

Обов’язкова інформація, яка зазначається у Звіті про КІК

Контролююча особа зобов’язана подати повний Звіт про контрольовані іноземні компанії (далі - КІК) до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком.

Відповідно до пп. 39-2.5.3 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) у Звіті про КІК зазначаються:

а) найменування КІК, її адреса, організаційно-правова форма, номери податкової реєстрації (за наявності), номери державної реєстрації;

б) розмір частки, якою володіє контролююча особа в КІК;

в) структура володіння часткою в КІК у разі опосередкованого володіння такою часткою;

г) інформація про розмір доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг) КІК, прибутку від операційної діяльності та прибутку до оподаткування відповідно до даних фінансової звітності;

ґ) розрахунок скоригованого прибутку КІК відповідно до вимог ст. 39-2 ПКУ, розміру такого прибутку, що включається до складу загального оподатковуваного доходу контролюючої особи;

д) інформація про підстави звільнення від оподаткування прибутку КІК відповідно до положень ст. 39-2 ПКУ;

е) суми дивідендів, отриманих КІК безпосередньо або опосередковано через ланцюг підконтрольних юридичних осіб від українських юридичних осіб;

є) суми прибутку КІК, що були фактично виплачені на користь контролюючої особи;

ж) перелік операцій КІК із нерезидентами - пов’язаними особами, нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабміном відповідно до пп. 39.2.1.2 ПКУ, а також з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабміном відповідно до пп. «г» пп. 39.2.1.1 ПКУ;

з) кількість працівників КІК станом на кінець звітного (податкового) року;

и) інформація про суму прибутку КІК, отриманого від постійного представництва в Україні.

У разі якщо контролююча особа не має можливості забезпечити складання фінансової звітності КІК та/або здійснення розрахунку скоригованого прибутку КІК до дати граничного строку подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, така контролююча особа подає Звіт про КІК за скороченою формою, який містить лише відомості, передбачені пп. «а» - «в» пп. 39-2.5.3 ПКУ.

У разі якщо відповідно до Звіту про КІК загальний оподатковуваний дохід, об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи збільшуються, така особа до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком, подає уточнюючу річну декларацію про майновий стан і доходи або податкову декларацію з податку на прибуток підприємств (пп. 39-2.5.4 ПКУ). При цьому штрафні санкції та/або пеня не застосовуються.   

Про це зазначили податківці ДПС у Дніпропетровській області.

Більше корисних новин читайте в Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.