вгору

Оформлення пояснення та надання копій підтверджуючих документів для відновлення реєстрації зупиненої ПН/РК - рекомендації від ДПС

ДПСУ на своєму сайті розмістила рекомендації щодо оформлення пояснення та надання копій підтверджуючих документів для відновлення реєстрації зупиненої податкової накладної/розрахунку коригування (далі - ПН/РК).

В наданих рекомендаціях податківці закцентували увагу на основних причинах зупинення реєстрації ПН/РК.

Також надано рекомендації до форми та змісту пояснення, які подаються до повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення господарських операцій по зупиненій ПН/РК та/або скарги на рішення комісії регіонального рівня про відмову у реєстрації ПН/РК.

Основні рекомендації до пояснення: 

1. Не потрібно вносити в пояснення всі реєстраційні дані, види діяльності, дані свідоцтва платника ПДВ тощо; 

2. Не потрібно посилатися на статті ПКУ та іншого законодавства, відповідно до яких ДПС має зареєструвати ПН/РК.

Пояснення має бути лаконічним та змістовним, за можливості містити (орієнтовно) таку інформацію: 

1. суть господарської операції, по якій відбулась зупинка податкової накладної/розрахунку коригування; 

2. спеціальні дозволи на виконання робіт/послуг тощо (у разі необхідності); 

3. основні засоби, які використовуються у господарській операції (власні/орендовані/залучені):  

 • транспорт;  
 • устаткування;  
 • земельні ресурси;  
 • приміщення, виробничі потужності, склади, стоянки, гаражі тощо;  
 • інше; 

4. трудові ресурси (основні працівники, сезонні робітники), штатний розпис; 

5. за рахунок чого формується податковий кредит:

 • товари/роботи/послуги (основні) для подальшої реалізації;  
 • товари/роботи/послуги для використання у господарській діяльності.

В поясненні обов’язково вказати перелік документів, які додаються. 

Документи згрупувати за категоріями: 

 • документи на основні засоби, які використовуються у господарській діяльності (власність, договори оренди тощо). Обов’язково мають бути відображені у податковій та фінансовій звітності, а також у повідомленні за формою 20-ОПП; 
 • дозвільна документація на виконання окремих видів робіт/послуг (дозволи, допуски, посвідчення, сертифікати, ліцензії тощо) у разі необхідності; 
 • документи на придбання (договори/контракти, специфікації, видаткові накладні, рахунки, акти, банківські виписки/платіжні доручення, сертифікати, митні декларації, товарно-транспортні накладні тощо) у разі необхідності; 
 • документи на реалізацію (договори/контракти, специфікації, видаткові накладні, рахунки, акти, банківські виписки/платіжні доручення, сертифікати, митні декларації, товарно-транспортні накладні тощо) у разі необхідності; 
 • статистична звітність; 
 • інше. 

Зверніть увагу! Цей перелік документів є орієнтовним і не є вичерпним.

Також податківці надали орієнтовний перелік документів, які надаються до окремих видів діяльності:

 • Суб’єкти господарювання, що надають транспортні послуги;
 • Суб’єкти господарювання - сільськогосподарські товаровиробники;
 • Виробництво (на прикладі виробництва продуктів харчування);
 • Будівельно-монтажні роботи.

Докладно про перелік документів, які надаються до окремих видів діяльності та приклади надання інформації платником податків - тут.

Більше корисних новин читайте в Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.