вгору

Окремі питання-відповіді щодо податку на прибуток – від ДПСУ

ДПСУ надала відповіді на деякі питання щодо податку на прибуток.

Щодо обмеження врахування великими платниками податків (далі – ВПП) від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років 

Відповідно до пп. 140.4.4 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) встановлено, що фінрезультат до оподаткування зменшується, зокрема, на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування платника (крім ВПП) минулих податкових (звітних) років.

ВПП зменшують фінансовий результат до оподаткування на частину суми від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років до повного його погашення у такому порядку.

ВПП мають право зменшувати фінрезультат до оподаткування податкового (звітного) періоду (прибуток, збиток або нульове значення) не більше ніж на 50% непогашеної суми від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

Сума від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, не погашена позитивним значенням об’єкта оподаткування податкового (звітного) року, зменшує фінрезультат до оподаткування (прибуток, збиток або нульове значення) майбутніх податкових (звітних) періодів у розмірі не більше 50% такої непогашеної суми до її повного погашення.

При цьому якщо непогашена сума від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років становить не більше 10% позитивного значення об’єкта оподаткування податкового (звітного) періоду, обрахованого відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ без урахування непогашеного від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, така сума від’ємного значення зменшує фінрезультат до оподаткування цього податкового (звітного) періоду в повному обсязі.

Положення цього підпункту застосовуються з урахуванням п. п. 3 та 4-2 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ.

Для цілей цього підпункту погашеними вважаються суми від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, для яких одночасно виконуються дві такі умови:

а) ці суми були включені до розрахунку об’єкта оподаткування майбутніх податкових (звітних) періодів;

б) за рахунок цих сум було зменшено позитивне значення об’єкта оподаткування (прибуток) відповідних податкових (звітних) років, обраховане відповідно до пп. 134.1.1 ПКУ без урахування непогашеного від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

Відповідно до п. 4-2 підрозд. 4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ положення пп. 140.4.4 цього Кодексу в редакції, викладеній у Законі України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» від 30.11.2021 р. № 1914-ІХ, у частині встановлення для ВПП порядку врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування у зменшення фінрезультату до оподаткування вперше застосовується при розрахунку об’єкта оподаткування за результатами податкових (звітних) періодів 2022 року.

Водночас згідно з пп. 14.1.24 ПКУ великий платник податків – юридична особа або постійне представництво нерезидента на території України, в якої обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує еквівалент 50 млн євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом НБУ за той самий період, або загальна сума податків, зборів, платежів, сплачених до Держбюджету України, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, крім митних платежів, за такий самий період перевищує еквівалент 1,5 млн євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом НБУ за той самий період.

Згідно з п. 64.7 ПКУ центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, визначає порядок обліку платників податків у контролюючих органах та порядок формування Реєстру великих платників податків на відповідний рік з урахуванням критеріїв, визначених цим Кодексом для великих платників податків.

Наказом Мінфіну від 21.10.2015 р. № 911 затверджено Порядок формування Реєстру великих платників податків (далі – Реєстр), відповідно до якого щороку ДПС формується відповідний реєстр на наступний рік. При цьому згідно з п. 2 розд. I Порядку до Реєстру ВПП включаються платники податків, які відповідають критеріям великого платника податків, визначеним пп. 14.1.24 розд. I ПКУ. У разі включення платника податків до Реєстру ВПП на нього поширюються особливості щодо великих платників податків, визначені ПКУ (п. 3 розд. I Порядку).

Отже, ВПП є юридична особа або постійне представництво нерезидента на території України, яка відповідає критеріям, встановленим пп.  14.1.24 ПКУ та включена до Реєстру. Звертаємо увагу, що наказом ДПСУ від 24.09.2021 р. № 838 затверджено Реєстр великих платників податків на 2022 рік, а наказом ДПСУ від 21.10.2022 р. № 781 затверджено Реєстр великих платників податків на 2023 рік.

З урахуванням зазначеного звертаємо увагу, що платник податків, який у 2022 році перебував у Реєстрі на 2022 рік та зменшував фінрезультат до оподаткування за квартал 2022 року, півріччя 2022 року та 9 місяців 2022 року на 50% суми від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих років, при визначенні об’єкта оподаткування в цілому за 2022 рік також повинен застосовувати обмеження, передбачені пп. 140.4.4 ПКУ, а саме: зменшити фінрезультат до оподаткування податкового (звітного) періоду (прибуток, збиток або нульове значення) не більше ніж на 50% непогашеної суми від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років незалежно від того, чи внесено зазначеного платника до Реєстру на 2023 рік.

При цьому платник податків, який відповідає критеріям ВПП відповідно до пп. 14.1.24 ПКУ у 2022 році та який не перебував у Реєстрі на 2022 рік, не застосовує обмеження, передбачене у пп. 140.4.4 ПКУ при визначенні об’єкта оподаткування за звітний період 2022 року.

Однак, якщо такого платника не включено до Реєстру на 2022 рік, але включено до Реєстру на 2023 рік, то він у звітних періодах 2023 року застосовує  обмеження, передбачені пп. 140.4.4 ПКУ, а саме: зменшує фінрезультат до оподаткування податкового (звітного) періоду (прибуток, збиток або нульове значення) не більше ніж на 50% непогашеної суми від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років у звітних періодах 2023 року. 

Щодо зменшення нарахованого податку на прибуток у вигляді мінімального податкового зобов’язання на суму авансового внеску при виплаті дивідендів, яку сплачено у попередніх періодах

Мінімальне податкове зобов’язання (далі – МПЗ) – мінімальна величина податкового зобов’язання із сплати податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, пов’язаних з виробництвом та реалізацією власної сільгосппродукції та/або з власністю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням) земельними ділянками, віднесеними до сільгоспугідь, розрахована відповідно до ПКУ. Сума МПЗ, визначених щодо кожної із земельних ділянок, право користування якими належить одній юридичній або фізичній особі, у т. ч. фізособі-підприємцю, є загальним МПЗ. Це визначено пп. 14.1.114-2 ПКУ.

Пунктом 141.9 ПКУ визначені особливості визначення загального МПЗ платників податку.

Позитивне значення різниці між сумою загального МПЗ та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок є частиною зобов’язань з податку на прибуток підприємств (пп. 141.9.5 ПКУ).

Підпунктом 57.1-1.2 ПКУ визначено, що крім випадків, передбачених пп. 57.1-1.3 ПКУ, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.

Сума попередньо сплачених протягом податкового (звітного) періоду авансових внесків з податку на прибуток під час виплати дивідендів підлягає зарахуванню у зменшення нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за такий податковий (звітний) період.

Якщо сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом звітного періоду, перевищує суму нарахованого податкового зобов’язання підприємством – емітентом корпоративних прав за такий податковий (звітний) період, сума такого перевищення переноситься у зменшення податкових зобов’язань наступних податкових (звітних) періодів до повного його погашення, а під час отримання від’ємного значення об’єкта оподаткування такого наступного періоду – на зменшення податкових зобов’язань майбутніх податкових (звітних) періодів до повного його погашення.

Отже, звертаємо увагу, що платник податку на прибуток, який одночасно задекларував від’ємне значення об’єкта оподаткування у рядку 04 декларації та позитивне МПЗ у рядку 06.2 МПЗ декларації з податку на прибуток за 2022 рік, має право зменшити задеклароване МПЗ на суму авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів минулих періодів, яка відображена платником у рядку 16.4.2 додатка ЗП до декларації за 2021 рік, і відповідно переноситься до рядка 16.3 додатка ЗП рядка 16 ЗП декларації за 2022 рік.

Про це інформує ДПСУ. 

Про особливості визначення МПЗ у питаннях-відповідях читайте в Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.