вгору

Оновлене Положення про рух коштів ЄСВ від Мінфіну

02.05.2019

Держава: звітність та податки

Зарплата

Мінфіном внесені зміни до Положення про рух коштів ЄСВ, затверджені наказом від 03.04.2019 р. № 135 (далі – Положення).

Зазначимо, що даний наказ набрав чинності 19.04.2019 р. (з дня його офіційного опублікування) та застосовується з 02.05.2019 р.

Зміни, внесені до Положення, стосуються взаємодії органів ДФС та Казначейства.

Розділ ІІ «Порядок відкриття рахунків для зарахування страхових коштів» запропоновано викласти у такій редакції:

1. ДФСУ та її територіальні органи в областях, місті Києві, Офіс ВПП відкривають в Казначействі небюджетні рахунки за балансовим рахунком 3719 "Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування" для зарахування та розподілу страхових коштів.

2. Відкриття рахунків 3719 здійснюється на підставі заяв ДФС і головних управлінь ДФС та інших документів у порядку.

Розрахунково-касове обслуговування ДФС та головних управлінь ДФС здійснюється Казначейством та головними управліннями Казначейства в областях, місті Києві відповідно до умов договорів, укладених згідно з вимогами порядку.

Договори укладаються:

 • ДФС із Казначейством;
 • головними управліннями ДФС із головними управліннями Казначейства.

Деякі пункти розділу IІІ «Порядок проходження та розподілу страхових коштів» викладено у такій редакції:

У п. 2 визначено, що страхові кошти, які надійшли за день (з урахуванням повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску) на рахунки 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС, наприкінці операційного дня у регламентований час засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються Казначейством на відповідні рахунки 3719 головних управлінь ДФС з подальшим перерахуванням на відповідні рахунки 3719 ДФС на підставі договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених органами Казначейства з власниками рахунків.

Абз. 2 п. 3 визначено, що у разі, коли ДФС до 10 год 30 хв надала Казначейству розрахунковий документ на перерахування коштів з його рахунку 3719 на відповідний рахунок головного управління ДФС для здійснення повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску, розподіл страхових коштів за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснюється після перерахування коштів головному управлінню ДФС для здійснення повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску.

У п. 4 абз 1 викладено так: Страхові кошти, які надійдуть протягом останнього робочого дня місяця (з урахуванням повернення помилково або надміру сплачених сум та/або безпідставно стягнутих сум єдиного внеску за рахунок поточних надходжень за день) на рахунки 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС, о 21 год 00 хв засобами програмного забезпечення шляхом формування меморіальних документів перераховуються Казначейством на відповідні рахунки 3719 головних управлінь ДФС та до 21 год 15 хв із цих рахунків перераховуються на відповідні рахунки 3719 ДФС.

Розділ IV «Порядок надання інформації про рух страхових коштів» викласти у такій редакції, зокрема:

1. Головні управління Казначейства щодня наступного робочого дня після зарахування страхових коштів на рахунки 3719 у розрізі відокремлених підрозділів ДФС та на рахунки 3719 головних управлінь ДФС формують та передають головним управлінням ДФС до 11 год 00 хв такі документи:

 • виписки з рахунків 3719 у вигляді електронного реєстру із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи або у паперовому вигляді;
 • оборотно-сальдові відомості за аналітичними рахунками 3719 в електронному вигляді із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;
 • відомості про рух страхових коштів на аналітичних рахунках 3719 у вигляді технологічного файла @E із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;
 • звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3719 в електронному вигляді із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

2. Казначейство щодня наступного робочого дня після зарахування страхових коштів на рахунки 3719 ДФС в автоматичному режимі формує та передає ДФС до 09 год 00 хв такі документи:

 • виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;
 • оборотно-сальдові відомості за аналітичними рахунками 3719 в електронному вигляді із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;
 • відомості про рух страхових коштів на аналітичних рахунках 3719 у вигляді технологічного файла @E із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;
 • звіт про надходження страхових коштів на рахунки 3719 в електронному вигляді із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи;
 • відомість про розподіл страхових коштів за видами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування в електронному вигляді із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

3. Казначейство щодня наступного робочого дня після зарахування коштів на рахунки 3717, відкриті на ім’я фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, надає власникам рахунків виписки в електронному вигляді із кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або на паперових носіях відповідно до умов договорів про здійснення розрахунково-касового обслуговування, укладених Казначейством з власниками рахунків.

4. Виписки з рахунків 3719 ДФС та з рахунків 3717, відкритих на ім’я фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, формуються власниками рахунків через систему дистанційного обслуговування клієнтів "Клієнт казначейства - Казначейство" у відповідні терміни.

5. Щомісяця, не пізніше четвертого робочого дня місяця, що настає за звітним, головні управління ДФС проводять звірку надходжень страхових коштів з головними управліннями Казначейства станом на 01 число місяця, що настає за звітним. За результатами складається акт звірки надходження страхових коштів за формою згідно з додатком 6 до цього Положення.

6. Щомісяця, не пізніше десятого робочого дня місяця, що настає за звітним, ДФС, Казначейство та фонди проводять звірку надходжень страхових коштів станом на 01 число місяця, що настає за звітним, та за результатами складають загальний акт звірки надходження страхових коштів у п'яти примірниках.

Звірка надходжень страхових коштів проводиться у такому порядку:

 • ДФС першого робочого дня місяця, що настає за звітним, надсилає в електронному вигляді проект акта звірки до фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування для узгодження даних у робочому порядку;
 • фонди загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування протягом другого робочого дня, що настає за днем отримання проекту акта звірки, узгоджують його дані;
 • Фонд соціального страхування України не пізніше четвертого робочого дня місяця, що настає за звітним місяцем, отримує у ДФС підписаний акт звірки;
 • Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття не пізніше шостого робочого дня місяця, що настає за звітним місяцем, отримує у Фонді соціального страхування України підписаний акт звірки;
 • Пенсійний фонд України не пізніше десятого робочого дня місяця, що настає за звітним місяцем, отримує від Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття підписаний акт звірки та передає його для підписання до Казначейства;
 • ДФС та фонди загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування отримують в Казначействі по одному підписаному примірнику акта звірки.

Нагадаємо, що з 02.05.2019 року діють нові рахунки з ЄСВ, про це читайте у нашому матеріалі.

Більше новин та корисної інформації читайте у розділі «Інформер» програми M.E.Doc та на сайті у Блозі бухгалтера.