вгору

Оновлений інструмент інтеграції з обліковими системами: файл завантаження даних в модуль МСФЗ

Команда фахівців M.E.Doc модифікувала спеціалізовані Excel-файли (*.xlsm), що функціонують за допомогою макросів та призначені для завантаження даних у модуль «Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)». 

Мета створення та використання вказаних файлів 

Перше призначення документа перенесення даних з облікової системи в програмне рішення M.E.Doc, що досягається шляхом виконання наступних двох етапів: 

1) попередня автоматизація на підприємстві, яка передбачає мапінг (відповідність полів) даних облікової системи з полями файлу Excel та налаштування експорту даних у файл; 

2) безпосередній експорт інформації з файлу в M.E.Doc. 

Оскільки інтеграційні процеси, як правило, відзначаються тривалістю та трудомісткістю, практичне застосування вказаного інструмента дозволяє оптимізувати їх. Гнучкість та адаптивність подібних рішень проявляються в можливостях часткової й поетапної автоматизації.  

Друге призначення документазабезпечення швидкої міграції даних по звітності  МСФЗ (формат iXBRL) в M.E.Doc з інших програмних рішень. Функціональна кнопка «Завантажити дані з XBRL» створена для тих, хто працював з XBRL-звітами, дозволяє завантажити вже створені звіти за відповідні періоди та експортувати в M.E.Doc.  

Опис змін, які відбулись в рамках оновлення документів «МЕ_000100_/_а» 

Окрім типових регламентних нововведень, пов’язаних з відображенням та врахуванням всіх коригувань по формам звітності в рамках затвердженого та офіційного оприлюдненого електронного формату Таксономії UA МСФЗ XBRL 2022 року, додатково були здійснені доопрацювання, покликані підвищити ефективність використання файлів завантаження на практиці. 

Нижче наведений детальний, попунктний огляд згадуваних трансформацій:  

1) додані нові функціональні можливості, первинна візуалізація яких виведена на робочій панелі аркуша «Пакет документів» –  рис. 1. 

Рис. 1 

1.1) введена кнопка «Очистити контент (дані)», головне завдання якої простота та зручність очистки даних у всіх комірках по стовпчику «Дані» одним кліком та даних на аркушах з динамічними таблицями для звіту [102000]; 

1.2) актуалізований повний перелік форм залежно від періоду звітності (поле «Тип періоду») та фактору взамоєвиключення одночасного створення певних форм з можливістю множинного вибору n-кількості запропонованих варіантів / форм (рис. 2), встановлений вертикальний скрол (прокрутка) – навігація вгору та вниз по списку звітів.  

Відбір даних реалізовано шляхом використання такого елементу графічного інтерфейсу користувача як чекбокси (Checkbox), або так звані «галочки». Вибір за допомогою чекбокса: позначений «прапорець» / «галочка» – обраний варіант, непозначений – необраний варіант. За замовчуванням, встановлені всі активні обрані варіанти, автоматичне обрання або зняття всього переліку форм відбувається шляхом натискання на «Вибрати всі / зняти вибір».  

Рис. 2 

Даний інструмент фільтрації та відбору інформації враховується при імпорті / експорті даних; 

1.3) запроваджений новий блок «Оберіть в кожній групі 1 звіт, який має бути створений» – рис. 3. Реалізація шляхом застосування класичних елементів графічного інтерфейсу користувача як радіокнопки (RadioButton), що призначені для перемикання між запропонованими звітами.  

Як відомо, при складанні звітності МСФЗ (формат XBRL) діють методологічні правила подання даних в розрізі тих чи інших форм, які взаємовиключають одночасне розкриття інформації, врахована специфіка залежності подібного вибору й від поля «Тип періоду».

  

Рис. 3 

Даний інструмент фільтрації та відбору інформації також враховується при імпорті /експорті даних. 

Методика обробки даних щодо переліку форм та заповнення блоку «Оберіть в кожній групі 1 звіт, який має бути створений» достатньо проста –  те, що не відмічено та не заповнено в блоці «Оберіть в кожній групі 1 звіт, який має бути створений», не імпортується / експортується, навіть за умови фізичної наявності записів в iXBRL-файлі/ комірках стовпчика / рядка «Дані». 

Приклад 1 

Користувач завантажує звітність через «Завантажити дані з XBRL», файл містить певний пул форм, за умови вибору кнопки «Вибрати всі» успішно імпортуються ті звіти, записи по яким фактично наявні в файлі-завантаження з урахуванням відміток блоку «Оберіть в кожній групі 1 звіт, який має бути створений». За умови множинного вибору з переліку форм (чекбоксами відмічені певні звіти) – успішно імпортуються ті звіти, записи по яким фактично наявні в файлі-завантаження та додатково відмічені в самому переліку з урахуванням відміток блоку «Оберіть в кожній групі 1 звіт, який має бути створений». 

Приклад 2 

Користувач завантажує звітність через «Створити пакет документів у M.E.Doc», комірки стовпчика / рядка «Дані» містять інформацію щодо певного пулу форм, за відмітки «Вибрати всі» успішно експортуються звіти, інформація по яких фактично наявна в комірках стовпчика / рядка «Дані» з урахуванням відміток блоку «Оберіть в кожній групі 1 звіт, який має бути створений». За умови множинного вибору з переліку форм (чекбоксами відмічені певні звіти) – успішно експортуються звіти, інформація по яких фактично наявна в комірках стовпчика / рядка «Дані» та додатково відмічені в переліку з урахуванням відміток блоку «Оберіть в кожній групі 1 звіт, який має бути створений»; 

1.4) оновлений блок «Експорт даних в M.E.Doc», додані нові поля «Звіт» та «Консолідований звіт», обробка яких реалізована шляхом застосування раніше згадуваних елементів радіокнопок (RadioButton), чиє призначення – перемикання між двома типами звітності: «Звіт» та «Консолідований звіт».  

Зазначені дані автоматично після натискання «Створити пакет документів у M.E.Doc» відображаються у відповідних полях документа «_000100_ – Ярлик ______ 202_» – «Тип звіту» – рис. 4–5. 

  

Рис. 4 

Рис. 5 

1.5) вилучена кнопка «Від’єднатись», функція від’єднання прирівнюється до закриття документа «МЕ_000100_/_а»; 

2) оптимізовані внутрішні алгоритми опрацювання імпорту / експорту інформації, що дозволило поліпшити обробку даних, в т. ч. пришвидшити тривалість завантаження даних (важливий фактор, враховуючи кількісне збільшення як самих звітів, так і об’ємів записів по ним – [861000], [822100], [823180]), покращити процедури сортування, фільтрації та відбору (наглядні зміни на робочій панелі аркуша «Пакет документів»).  

Ключові засади обробки документів «МЕ_000100_/_а» 

Файл завантаження містить захищені стовпчики з інформацією про поля звітів М.E.Doc, співставлені з таксономічними показниками, один порожній стовпчик для заповнення даних (аркуш «Пакет документів»).  

Залежно від напрямку документа «МЕ_000100_/_а» також доступні додаткові дані, обумовлені звітом [102000]:  

  • стовпчик «Примітка» (аркуш «Пакет документів»);  
  • окремі аркуші, що стосуються розділів / підрозділів форми [102000] (в найменуванні кожного такого аркуша закладено посилання на ту чи іншу таблицю [102000]).  

Опрацювання доданих аркушів стосовно звіту [102000] виконується аналогічно іншим звітам аркуша «Пакет документів» з поправкою на горизонтальність подання інформації та факту динамічності записів по кожній таблиці. Супровідні матеріали, стислі підказки розміщені на аркуші «Настанова» самого «МЕ_000100_/_а». 

Зацікавлені особи, користувачі здійснюють заповнення стовпчика / рядка «Дані» своїми унікальними даними з облікової системи / файлу xbrl, доопрацювання механізмів міграції інформації «облікова система звітуючого – комірки документа завантаження» реалізовується силами самого суб’єкта господарювання.  

Важливо! Для функціонування файлів програма M.E.Doc та файл завантаження Excel повинні бути розміщені на одному локальному диску ПК або сервера. Робота файлів базується на макросах, тому необхідно, щоб політика безпеки дозволяла їх використання. 

Регламент отримання файлів «МЕ_000100_/_а» 

На момент написання даної статті файли *.xlsm надаються звітуючим на безоплатній основі за умови наявності активно діючих ліцензій в M.E.Doc (по відношенню до такого СГ): 

1) «Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)»; 

2) «Інтеграція з обліковими системами». 

Формування запиту відбувається в довільній формі шляхом надсилання на електронну скриньку [email protected] листа з обов’язковим зазначенням наступного: назва СГ, ЄДРПОУ, розширення таксономії (Загальна таксономія 210_310, Загальна таксономія 220_320, Таксономія для страховиків 210_310, Таксономія для страховиків 220_320, Таксономія для банків). 

Компанія залишає за собою право перегляду політики надання файлів завантаження в односторонньому порядку та приймає до уваги всі неврегульовані двома пунктами умов, що наведені вище, індивідуальні запити.  

Більше новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.