вгору

Оновлено форму Декларації екоподатку

Мінфін наказом “Про затвердження Змін до форми Податкової декларації екологічного податку” від 21.07.2022 р. № 206 оновив форму податкової декларації екологічного податку. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Наразі наказ не набув чинності (планова дата публікації в Офіційному віснику України 16.08.2022 р.).

Зміни внесено з метою приведення податкової декларації екологічного податку (далі - Декларація) у відповідність до Закону  України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» від 31.11.2021 р. №1914-ІХ.

Які зміни внесено у форму?

  1. в заголовній частині Декларації додано позицію “реєстраційний номер у контролюючому органі, що уточнюється”;
  2. у рядку 2 позицію код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ змінено на код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці;
  3. в примітці 6 Декларації зазначено: “Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті.”;
  4. в примітці 8 Декларації: “Зазначається код адміністративно-територіальної одиниці, визначений за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрозвитку громад та територій України від 26.11.2020 р. №290, за місцем обліку платника екологічного податку (місцезнаходження контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація).”;
  5. у тексті форми Декларації змінено слова “або серія та номер паспорта” на “або серія (за наявності) та номер паспорта”, слова “(ініціали та прізвище)” на “(власне ім'я, прізвище)”, а слова “(підпис, прізвище, ініціали)” на “(підпис, власне ім'я, прізвище)”.

Про те, як сплачується екологічний податок протягом дії воєнного стану читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.