вгору

Оновлено НП(С)БО 14 Оренда

Мінфін наказом від 28.12.2022 р. № 468, який діє з 07.02.2023 року, виклав в новій редакції НП(С)БО 14 «Оренда».

Про проект цього наказу ми повідомляли раніше.

Зокрема, в новій редакції були прописані нові визначення. Наприклад:

  • валова інвестиція в оренду – сума мінімальних орендних платежів, які має одержати орендодавець відповідно до договору про фінансову оренду, та будь-якої негарантованої ліквідаційної вартості, нарахованої орендодавцю;
  • первісні прямі витрати - додаткові витрати, понесені у зв’язку з укладенням договору оренди, які не були б понесені, якби такого договору оренди не було б укладено, за винятком таких витрат, понесених орендодавцем-виробником або орендодавцем-дилером у зв’язку з фінансовою орендою;
  • чиста інвестиція в оренду - валова інвестиція в оренду, дисконтована за припустимою ставкою відсотка в оренді.

Змінами також встановлено наступні норми:

  • первісні прямі витрати орендаря, що безпосередньо пов’язані з укладенням договору оренди (витрати, пов’язані з переговорами, юридичні послуги тощо), збільшують вартість визнаного активу;
  • первісні прямі витрати орендодавця (крім орендодавця-виробника або орендодавця-дилера), що безпосередньо пов’язані з укладенням договору оренди (витрати, пов’язані з переговорами, юридичні послуги тощо), збільшують вартість дебіторської заборгованості орендаря та зменшують суму доходу, визнану протягом строку оренди.

Крім того, оновлений П(С)БО 14 «Оренда» не містить додатки з прикладами.

Нагадаємо, що у попередній редакції НП(С)БО 14 «Оренда» було два додатки:

  • Додаток 1 Приклади визначення орендарем суми фінансових витрат та її розподілу між відповідними звітними періодами;
  • Додаток 2 Приклад визначення орендарем суми фінансового доходу та її розподілу між відповідними звітними періодами.