вгору

Оновлену форму АН для спирту етилового заповнюємо у M.E.Doc

В попередній публікації ми розповіли про нововведення, які з'явилися в заповненні акцизної накладної форми “П”. Докладніше про це - тут.

Цього разу розглянемо нові деталі у заповненні АН форми “С”.

Звертаємо увагу, що 27.01.2021 р. набрав чинності наказ Мінфіну від 27.11.2020 року № 729 щодо нових форм акцизної накладної, розрахунку коригування, заявки на поповнення (коригування) залишку пального або спирту етилового, а також заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та / або акцизних складів. Про це - у матеріалі.

І. Створення акцизної накладної

Для того, щоб створити акцизну накладну форми “С”, у розділі Облік акцизного податку слід обрати модуль Реєстр акцизних документів (спирт етиловий) та натиснути на панелі інструментів Файл - Створити або кнопку https://lh6.googleusercontent.com/_0IsT5h_1GmQaG-VunnKDMztofyodDrW3_E0TeOHNSXCzdigSNfuKfgluLFo3uIgokkOIHK-x327IyANBaLjL2IxJVqNwCTHHbdLjuvLhdKxq1zLKQyR9dI2CX6CAGHTO3GcjUnP. Далі слід обрати Створити акцизну накладну форми «С» (рис. 1).

акцизна накладна, спирт етиловий

Рис. 1

Після цього з’явиться форма акцизної накладної форми “С” (ідентифікатор форми J/F1203402).

ІІ. Нововведення заповнення акцизної накладної

Оновлена акцизна накладна у M.E.Doc складається з таких частин (рис. 2):

1. Заголовна частина;

2. Вступна частина АН форми “С” (спирт етиловий);

3. Інформаційний блок щодо особи, яка реалізує спирт етиловий та яка є отримувачем спирту етилового;

4. Інформаційний блок - щодо акцизних складів (акцизний склад/пересувний акцизний склад), з яких фізично відвантажено та на які фізично отримано спирт етиловий;

5. Таблична частина АН форми “С”.

акцизна накладна, спирт етиловий

акцизна накладна, спирт етиловий

Рис. 2

Розглянемо, що нового з’явилось у деяких розділах.

 1. Заголовна частина.

В заголовній частині АН форми “С”, як і в формі “П”, додано поле Зведена акцизна накладна.

Зведена акцизна накладна у разі реалізації спирту етилового може бути складена  за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД та окремо за кожним акцизним складом/ акцизним складом пересувним, не пізніше останнього дня звітного місяця на загальний обсяг спирту етилового:

 • використаного для власного споживання чи промислової переробки протягом звітного місяця;
 • втраченого у межах та/або понад встановлені норми втрат, зіпсованого, знищеного, у тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з інших причин, пов’язаних з природним результатом, а також внаслідок випаровування у процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування протягом звітного місяця.

У разі заповнення Зведеної АН форми “С” необхідно зробити відмітку .

Наступним етапом заповнення АН форми “С” є заповнення поля Коди операцій для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику.

Зазначимо, що у оновленій формі АН розширено перелік кодів операцій, а саме:

 • «7» - реалізація спирту етилового платнику, при якій обсяг спирту етилового, на який такий платник може скласти акцизну накладну / розрахунок коригування акцизної накладної, не збільшується (в тому числі суб’єкту господарювання, який на одну із дат операцій (або на дату реєстрації або на дату складання) не зареєстрований платником);
 • «8» - промислова переробка спирту етилового.

Щоб заповнити поле Коди операцій для акцизної накладної, яка складається в одному примірнику, необхідно у Довіднику обрати потрібний код операції (рис. 3).

акцизна накладна, спирт етиловий

Рис. 3

Також у полі Умови оподаткування додано нові умови:

 • «6» - спирт етиловий, реалізований та/або використаний для виробництва непідакцизної продукції, який оподатковується на умовах, встановлених пп. «ґ»-«ж» п. 229.1 ПКУ;
 • «7» - спирт етиловий, що переміщується між акцизними складами в межах одного суб’єкта господарювання на умовах, встановлених п. «з» п. 229.1 ПКУ.

Щоб обрати умову оподаткування необхідно обрати із Довідника.

Крім того, розширено перелік напрямків використання спирту етилового у полі Напрямів використання. Додано такі нові напрямки:

 • «3» - реалізація спирту етилового особі - отримувачу, який одночасно є виробником біоетанолу та біопалива;
 • «4» - реалізація спирту етилового особі - отримувачу, який одночасно є виробником спирту етилового денатурованого та продукції хімічного і технічного призначення, включеної до переліку, затвердженого Кабміном;
 • «5» - реалізація спирту етилового особі - отримувачу, який одночасно є виробником спирту етилового неденатурованого, та оцту з харчової сировини;
 • «6» - реалізація спирту етилового особі - отримувачу, який одночасно є виробником спирту етилового денатурованого та парфумерно-косметичної продукції;
 • «7» - реалізація спирту етилового особі - отримувачу, який одночасно є виробником спирту етилового-сирцю та біоетанолу;
 • «8» - реалізація спирту етилового виробнику алкогольних напоїв, який до отримання спирту етилового сплатив акцизний податок відповідно до ст.  225 ПКУ;
 • «9» - фізичний відпуск (відвантаження) спирту етилового з акцизного складу / акцизного складу пересувного на акцизний склад пересувний або з акцизного складу пересувного до акцизного складу при його експорті для переміщення по митній території України (для виробників);
 • «10» - фактичне вивезення спирту етилового за межі митної території України, підтверджене відповідно до пп. 30-32 Положення;
 • «11» - реалізація спирту етилового, обсяг якого збільшено за оформленою додатковою митною декларацією.

            2. Вступна частина

У Вступній частині акцизної накладної форми “С” додано поля  (рис. 4)

акцизна накладна

Рис.4

Зверніть увагу! В АН, складеній на обсяги спирту етилового, зазначені в АН, показники якої відмінено шляхом складання розрахунку коригування АН та реєстрації всіх його примірників в ЄРАН, зазначаються реєстраційний номер зареєстрованого в ЄРАН: першого примірника акцизної накладної, показники якої було скориговано.

            3. Інформаційний блок щодо особи, яка реалізує спирт етиловий та особи, яка є отримувачем спирту етилового

В блоці додано поле ознака джерела податкового номера (рис. 5), яке заповнюється за допомогою Довідника.

акцизна накладна, спирт етиловий

Рис. 5

В Довіднику зазначені коди:

1. ЄДРПОУ - якщо облік здійснюється за кодом ЄДРПОУ;

2. ДРФО - якщо облік здійснюється за реєстраційним обліковим номером платника податків;

3. якщо облік здійснюється за податковим номером, наданим контролюючим органом (для юросіб, які не включені до ЄДРПОУ);

4. якщо особа обліковується за серією (за наявності) та номером паспорта (для фізособи, яка має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта).

Крім того, для автоматичного заповнення поля Ознака джерела податкового номера в АН необхідно попередньо заповнити дане поле в Картці підприємства (рис. 6) та в Картці контрагента (рис.6.1).

акцизна накладна, спирт етиловий

Рис. 6

акцизна накладна, спирт етиловий  

Рис. 6.1

Зверніть увагу! У разі зміни власника спирту етилового, який знаходиться в акцизному складі пересувному, без здійснення відвантаження (відпуску) спирту етилового на інший акцизний склад пересувний, в акцизній накладній зазначаються реквізити:

 • cуб’єкта господарювання, від якого переходить право власності на такий спирт етиловий, як особи, яка реалізує спирт етиловий;
 • суб’єкта господарювання, до якого переходить право власності на такий спирт етиловий, як отримувача спирту етилового.

Нагадаємо нашим користувачам, що особа, яка склала АН в двох примірниках, зобов’язана зареєструвати перший примірник в ЄРАН, другий примірник - в день її складення - надіслати розпоряднику акцизного складу / акцизного складу пересувного - отримувачу спирту етилового.

На другий примірник АН накладається КЕП посадових осіб платника податку - отримувача спирту етилового та кваліфікована електронна печатка (за наявності).

Накладення КЕП посадових осіб (печаток - за наявності) здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

Оновлені форми АН, РК до АН, заявки на поповнення залишків пального та спирту вже вийшли в оновленні 11.02.032 програми M.E.Doc.

У наступних публікаціях ми розповімо про нюанси заповнення розрахунку коригування пального та спирту етилового та заявки на поповнення залишків поповнення пального та спирту етилового.

Тож слідкуйте за нашими наступними публікаціями.