вгору

Основні вимоги до застосування методів ТЦУ щодо сировинних товарів

З 1 січня 2021 року набрав чинності перелік сировинних товарів, затверджений постановою Кабміну «Про затвердження переліку сировинних товарів та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабміну від 08.09.2016 р. № 616» від 09.12.2020 р. № 1221.

Відтак, з 01.01.2021 р. повноцінно запрацювали запровадженні Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 р. № 446-IX правила трансфертного ціноутворення (далі - ТЦУ) для сировинних товарів.

Відповідно до цих правил основними вимогами щодо застосування методів ТЦУ для сировинних товарів є:

  • застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни є обов'язковим для визначення відповідності умов контрольованих операцій (далі - КО) із сировинними товарами принципу «витягнутої руки» (імперативна норма);
  • застосування інших методів ТЦУ має бути обґрунтовано неможливістю застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни;
  • доцільність переходу до методів рентабельності (розподілу прибутку) має бути обґрунтованим відповідно до фактів та обставин здійснення КО;
  • у разі незастосування методу порівняльної неконтрольованої ціни платник податків має розкрити ланцюг постачання до першої непов'язаної особи (особи, що не відповідає критеріям, визначеним в пп. 39.2.1.1 Податкового кодексу України, далі - ПКУ) із зазначенням рівня рентабельності;
  • у випадку нерозкриття ланцюга постачання контролюючий орган має право самостійно визначити відповідність цін принципу «витягнутої руки» за методом порівняльної неконтрольованої ціни.

З метою недопущення спірних ситуацій, уникнення судових спорів та для формування єдиних методологічних підходів для платників податків та контролюючих органів під час визначення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки» щодо сировинних товарів згідно з нормами ПКУ були розроблені відповідні Порядки (наказ Мінфіну від 18.01.2022 № 19), які діють з 01.01.2023 р.

Застосування Порядків має на меті методологічне врегулювання з таких питань:

  • визначення дати контрольованої операції (укладання контракту, переходу права власності);
  • визначення потенційно зіставних операцій (внутрішні та зовнішні зіставні);
  • визначення та внесення коригувань для забезпечення зіставності.

Порядки надають можливість:

  • платникам проводити самостійне коригування податкових зобов’язань за результатами перегляду ціни КО, мінімізуючи необхідність проведення перевірок;
  • платникам та контролюючим органам визначати відповідність принципу «витягнутої руки» із застосуванням єдиних підходів.

Зверніть увагу! Вказані Порядки не встановлюють нового регулювання, а якісніше розкривають мету та принципи контролю за ТЦУ, тому можуть використовуватись як інструментарій аналізу КО за попередні звітні періоди. 

Отже, застосування Порядків при встановленні відповідності умов КО щодо сировинних товарів принципу «витягнутої руки» здійснюється з урахуванням вимог законодавства всіма платниками податків, які проводять експортно-імпортні операції з сировинними товарами в межах КО.

Докладніше про основні вимоги застосування методів ТЦУ щодо сировинних товарів та послідовність дій, визначених в Порядках - тут.

ТЦУ, податок на прибуток, трансфертне ціноутворення

Про це зазначили податківці ДПСУ.

Про застосування Порядків на контрольовані операції з сировинними товарами читайте в Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.