вгору

Особливості залучення до роботи неповнолітніх працівників

Трудові відносини, що виникають під час використання праці неповнолітніх, регулюються, зокрема, гл. XIII Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП).

Прийняття на роботу неповнолітніх

Неповнолітні, тобто особи, що не досягли 18 років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України. Не допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років.

За згодою одного із батьків або особи, що його замінює, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли 15 років.

Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює.

 На кожному підприємстві, в установі, організації має вестися спеціальний облік працівників, які не досягли 18 років, із зазначенням дати їх народження. Забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.

Забороняється також залучати осіб молодше 18 років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Для молодих робітників, які поступають на підприємство, в організацію після закінчення загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, курсів, а також для тих, що пройшли навчання безпосередньо на виробництві, в передбачених законодавством випадках і розмірах та на визначені ним строки можуть затверджуватись знижені норми виробітку. Ці норми затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковим комітетом.

Особливості оформлення роботи з неповнолітнім

Роботодавцям слід пам’ятати, що чинним законодавством передбачені й інші вимоги, окрім зосереджених в гл. XIII КЗпП, яких необхідно дотримуватись при використанні праці неповнолітніх. Так, пп. 5 ч. першої ст. 24 КЗпП вимагає обов’язкового додержання письмової форми при укладенні трудового договору з неповнолітнім.

Статтею 33 КЗпП забороняється тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, осіб віком до 18 років без їх згоди.

Зарплата неповнолітніх працівників

 Заробітна плата працівникам молодше 18 років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

Праця працівників молодше вісімнадцяти років, допущених до відрядних робіт, оплачується за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, з доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їх щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників.

Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Підприємства можуть встановлювати учням доплати до заробітної плати.

Щорічні відпустки

Щорічні відпустки працівникам віком до 18 років надаються у зручний для них час.

У перший рік роботи вони можуть бути надані повної тривалості за заявою неповнолітнього працівника до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації тощо.

Крім того, згідно з вимогами ст. 75 КЗпП та ст. 6 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР щорічна основна відпустка особам віком до 18 років надається тривалістю 31 календарний день.

Також забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом робочого року та заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією особам віком до18 років.

Про це інформує ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.