вгору

Підстави для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину

Як ми вже повідомляли наших читачів, Урядом була прийнята  постанова від 22.04.2020 № 306 «Про затвердження Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2», яка набрала чинності з 28.04.2020 року.

Держпраці та Державний центр зайнятості надали роз’яснення щодо отримання такої допомоги.

Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається територіальним центром зайнятості, застрахованим особам у разі втрати ними частини зарплати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв'язку із зупиненням (скороченням) діяльності через карантин, за зверненням роботодавця для її виплати працівникам.

Сума допомоги по частковому безробіттю на період карантину надається  роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва на строк зупинення (скорочення) діяльності, а також протягом 30 календарних днів після завершення карантину.

Для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину роботодавець звертається до центру зайнятості за місцем реєстрації його як платника ЄСВ та подає такі документи:

1) заяву у довільній формі;

2) копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності;

3) відомості про працівників (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний державний орган і мають відмітку в паспорті), у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину згідно з цією статтею;

4) довідку про сплату ЄСВ за останні шість місяців, що передують даті зупинення діяльності.

Таким чином, підставою для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину є втрата застрахованими особами зарплати або її частини, внаслідок вимушеного часткового або повного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності через карантин, запровадженим Кабміном.

Обмеження діяльності суб'єктів господарювання встановлені постановою Кабміну від 11.03.2020 № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2 (далі – Постанова № 211).

Чинним законодавством про працю не визначена процедура зупинення (скорочення) діяльності через проведення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19), передбачених карантином,  у зв'язку з чим до неї не може застосовуватися порядок запровадження зміни істотних умов праці відповідно до ст. 32 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України)

Крім того, зупинення (скорочення) діяльності суб’єктів господарювання, передбачене Постановою № 211, не є простоєм за ст. 34 КЗпП України.

Зупинення (скорочення) діяльності оформляється наказом власника або уповноваженого ним органу за наявності умов, передбачених Постановою №211.

Зазначене роз’яснення розміщене на сайті Управління Держпраці у Кіровоградській області.