вгору

Допомога працівникам по частковому безробіттю на період карантину: постанову прийнято

Уряд надаватиме допомогу працівникам по частковому безробіттю на період карантину. Постанову КМУ «Про затвердження розміру, порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину» (далі – Постанова) прийнято 22.04.2020 р. Наразі текст Постанови не оприлюднений.

Для кого передбачена допомога?

Цією Постановою визначено механізм надання допомоги суб’єктам малого та середнього підприємництва для виплати її працівникам (за виключення осіб, які отримують пенсію та працюють за сумісництвом) у разі втрати ними частини зарплати внаслідок зупинення (скорочення) діяльності.

Який розмір та термін надання допомоги?

Постановою визначено розмір допомоги по частковому безробіттю за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість робочого часу, із розрахунку 2/3 тарифної ставки, але не більше розміру мінімальної зарплати.

Допомога надаватиметься на період карантину, а також протягом 30 днів після його завершення. За отриманням цієї допомоги малі та середні роботодавці можуть звертатися до центрів зайнятості.

За словами міністра Мінекономіки, це сприятиме збереженню зайнятості та запобігатиме зростанню безробіття у період карантину та після нього.

Куди та з якими документами слід звернутись?

Для отримання допомоги роботодавець звертається до територіального органу Державної служби зайнятості (далі – ДСЗ) протягом 30 календарних днів з дня зупинення (скорочення) діяльності та має надати наступні документи:

  • заяву у довільній формі (у якій також зазначається інформація про належність роботодавця до суб’єктів малого або середнього підприємництва, та до якої додаються копії підтверджуючих документів, завірених в установленому порядку, щодо середньої кількості працівників та доходу роботодавця за календарний рік, що передує року подання до територіального органу документів, передбачених цим пунктом);
  • відомості про працівників (П. І. Б., реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • довідку про сплату ЄСВ за останні шість місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності, виданою ДПС.

У разі, якщо суб’єкт господарювання належить одночасно до різних категорій суб`єктів підприємництва за різними критеріями, належність до відповідного суб’єкта підприємництва в цілях застосування цього Порядку визначається за річним доходом від будь-якої діяльності за звітний рік.

Показник річного доходу суб’єкта підприємництва від будь-якої діяльності розраховується на підставі офіційних звітних даних:

  • за останні чотири квартали (для суб’єкта підприємництва, що подає квартальну звітність)
  • за останній звітний рік (для суб’єкта підприємництва, що подає річну звітність).

Середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) визначається за даними відповідної статзвітності, де зазначається цей показник.

Рішення про надання допомоги

Рішення про надання допомоги приймається територіальним органом ДСЗ протягом 3-х робочих днів (далі – р.д.). Після цього у 3-денний строк укладається договір, в якому визначаються права та обов’язки сторін, порядок перерахування роботодавцю коштів Фонду та виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину, гарантії зайнятості такого працівника, відповідальність сторін, строк дії договору.

Територіальний орган ДСЗ здійснює перерахування роботодавцеві коштів для виплати допомоги працівникам протягом 3-х робочих днів після зарахування відповідних коштів на рахунок тероргану.

Федерація роботодавців при відпрацюванні даного проекта Постанови наполягала на наданні права роботодавцеві на повторне звернення у разі прийняття рішення про відмову у наданні допомоги, а також передбачення порядку досудового вирішення спорів ДСЗ, що знайшло своє відображення у постанові.

Розмір допомоги визначається виходячи з фінансових можливостей Фонду і не може перевищувати розміру мінімальної зарплати, встановленої законом. В самій постанові зазначено, що фінансування допомоги може здійснюватись в межах коштів, передбачених на такі цілі в бюджеті Фонду, а також за рахунок інших джерел, передбачених законодавством.

Особливості виплати допомоги

Виплата працівникам допомоги здійснюється роботодавцем з першого дня скорочення тривалості їх робочого часу у межах строку зупинення (скорочення) діяльності, але не більше 30 календарних днів після завершення карантину.

Зверніть увагу! Ця допомога не надається працівникам, які отримують оплату часу простою, а також при освоєнні нового виробництва (продукції) відповідно до ст. 113 Кодексу законів про працю України.

Контроль за цільовим використанням коштів

Територіальний орган ДСЗ контролює цільове використання коштів, що перераховуються роботодавцю для виплати працівникам. Відповідна перевірка проводиться протягом 90 календарних днів після останньої виплати такої допомоги.

Також роботодавцем періодично надаються відомості про працівників та розмір фактично виплачених коштів.

Матеріал підготовлено за інформацією з Урядового порталу та з сайту Федерації роботодавців України.

Додатково про особливості надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину читайте у Блозі бухгалтера, Інформері програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.