вгору

Плануються зміни у наданні відпустки по догляду за дитиною

У ВРУ зареєстровано законопроект № 9018 від 15.02.2023 р. (далі – Законопроект), який передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері соціальних відпусток.

Як зазначено у пояснювальній записці, Законопроект забезпечує індивідуальне право кожного з батьків дитини безперешкодно отримувати соціальні відпустки. Чи використовувати таку відпустку одночасно або іншим чином, батьки визначатимуть на свій розсуд.

Законопроектом передбачено: 

  • надати визначення поняттям «одинока матір», «одинокий батько»;
  • забезпечити надання за бажанням матері, батька дитини відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 

Така відпустка може бути використана батьками одночасно, при цьому з загального трирічного строку, тривалість одночасного перебування у відпустці обох батьків не може бути більшою 4 місяців; 

  • встановити, що якщо дитина потребує домашнього догляду, матері, батьку дитини в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, зазначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною восьмирічного віку. 

Зокрема, пропонується ст. 51 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) доповнити частиною шостою такого змісту:

“Для цілей цього Кодексу:

  • одинокою матір’ю є – мати дитини, у актовому записі та/або свідоцтві про народження якої відомості про чоловіка як батька внесені в установленому порядку за її вказівкою; мати дитини, батько якої помер, відповідно до рішення суду позбавлений батьківських прав, визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим, якщо ця дитина не була усиновлена іншим чоловіком; 
  • одиноким батьком є – батько дитини, матір якої померла, відповідно до рішення суду позбавлена батьківських прав, визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою, якщо ця дитина не була усиновлена іншою жінкою.”

Законопроектом передбачено внесення змін щодо надання соціальних відпусток як до КЗпП, так і до Закону України “Про відпустки” від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР.

Планується, що у разі прийняття, Закон набере чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування. 

Про те, чи впливає хвороба працівника у соціальній відпустці на її тривалість, читайте у Блозі бухгалтера, Інформері M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.