вгору

Плануються зміни у законодавстві щодо вагітних, матерів-годувальниць та працівників з дітьми

17.08.2021 р. Мінекономіки оприлюднило проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання праці деяких категорій працівників».

Згідно з пояснювальною запискою, він розроблений для зміцнення системи гарантій правового захисту працюючих жінок під час вагітності, пологів і вигодовування дитини, закріплення на законодавчому рівні недискримінації вагітних жінок та матерів-годувальниць, удосконалення правового регулювання роботи працівників, які мають дітей.

Що передбачено законопроєктом?

1. Заборона будь-якої дискримінації в трудових відносинах за ознакою вагітності (зміни до ст. 2-1 КЗпП).

2. Внесення уточнення до ст. 40 КЗпП, що звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці не допускається у випадку розірвання трудового договору з підстав, передбачених п. п. 1 (крім ліквідації підприємства, установи, організації), 2, 6, 11 ч. першої ст. 40 КЗпП.

3. Виплата вихідної допомоги (зміни до ст. 44 КЗпП) при розірванні трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з вагітними жінками і жінками, які мають дітей віком до півтора року, у випадку ліквідації підприємства, установи, організації) – у розмірі двох мінімальних заробітних плат.

4. Нова редакція ст. 174 КЗпП, яку планують перейменувати на «Роботи, на яких забороняється застосування праці жінок, в тому числі вагітних і жінок, які вигодовують дитину віком до півтора року».

У ній передбачено заборону:

- застосування праці вагітних жінок і жінок, які вигодовують дитину віком до півтора року, на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню);

- залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Відповідні перелік та норми будуть затверджені МОЗ.

5. Нова редакція ст. 177 КЗпП, яка буде стосуватися обмеження залучення до нічних і надурочних робіт, робіт у вихідні, святкові і неробочі дні, направлення у відрядження.

Згідно з нею, вагітні жінки і жінки, які вигодовують дитину віком до півтора року, не можуть залучатись до нічних і надурочних робіт, робіт у вихідні, святкові і неробочі дні, направлятися у відрядження.

Працівники, які мають дітей віком до трьох років або дітей з інвалідністю (крім осіб, визначених частиною першою цієї статті), можуть залучатись до нічних і надурочних робіт, робіт у вихідні, святкові і неробочі дні, направлятися у відрядження за їх згодою.

При цьому ст. 175 та 176 КЗпП планують виключити.

6. Нова ст. 178-1 КЗпП, згідно з якою планують надавати гарантії вагітній жінці на період проходження рекомендованих лікарем медобстежень. Так, передбачено, що вагітна жінка звільняється від виконання роботи на період проходження рекомендованих лікарем медичних обстежень, що проводяться у зв’язку з вагітністю, у робочий час. На час проведення медичного обстеження за вагітною жінкою зберігається середня заробітна плата.

7. Уточнення норм щодо тривалості відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (ст. 179 КЗпП). Вона обчислюється сумарно і становить не менше 126 календарних днів (140 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів).

Крім того, у цій статті планують зазначити, що частина відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, що передує пологам, продовжується на кількість календарних днів, що дорівнює періоду між передбачуваною у медичному висновку та фактичною датою пологів, без зменшення післяпологової частини цієї відпустки. Відповідні зміни також планують внести до ст. 20 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР та ст. 25 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-XIV.

8. Нова редакція ст. 184 КЗпП «Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення».

Нею передбачена заборона:

  • відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю або вигодовуванням дитини;
  • розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з вагітними жінками і жінками, які мають дітей віком до півтора року, крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації;
  • розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з жінкою, чоловіком, які мають дітей віком до трьох років або дитину з інвалідністю віком до чотирнадцяти років, з підстав, передбачених пунктами 1 (крім ліквідації підприємства, установи, організації), 2, 6, 11 частини першої статті 40 КЗпП.

Також законопроєктом планують внести зміни до Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII.

Передбачено, що у разі прийняття Закон набере чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.