вгору

Податкова застава: процедура опису майна після виникнення податкового боргу

Нагадаємо, що з метою забезпечення виконання платником податків своїх обов’язків, визначених Податковим кодексом України (далі – ПКУ), майно платника податків, який має податковий борг, передається у податкову заставу та не потребує письмового оформлення (п. 88.1-88.2 ПКУ).

Право податкової застави виникає (п. 89.1 ПКУ):

  • у разі несплати у строки, встановлені ПКУ, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, – з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку (пп. 89.1.1 ПКУ);
  • у разі несплати у строки, встановлені ПКУ, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної контролюючим органом, – з дня виникнення податкового боргу (пп. 89.1.2 ПКУ);
  • у випадку, визначеному в п. 100.11 ПКУ, – з дня укладання договору про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань (пп. 89.1.3 ПКУ).

Важливо! Право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) у день виникнення такого права і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу платника податків, крім випадків, передбачених пунктом 89.5 ПКУ цієї статті, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності у майбутньому (п. 89.2 ПКУ).

Майно, на яке поширюється право податкової застави, оформлюється актом опису.

До такого акта включається ліквідне майно, яке можливо використати як джерело погашення податкового боргу.

Опис майна у податкову заставу здійснюється на підставі рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, яке пред’являється платнику податків, що має податковий борг.

Акт опису майна, на яке поширюється право податкової застави, складається податковим керуючим у порядку та за формою, що затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Відмова платника податків від підписання акта опису майна, на яке поширюється право податкової застави, не звільняє такого платника податків від поширення права податкової застави на описане майно. У такому випадку опис здійснюється у присутності не менш як двох понятих.

Про це нагадали податківці ДПС у Дніпропетровській області.

Зазначимо, що джерелом погашення податкового боргу платника податків є будь-яке майно такого платника податків з урахуванням обмежень, визначених цим Кодексом, а також іншими законодавчими актами (п. 87.2 ПКУ).

Про зміни щодо стягнень податкового боргу відповідно до Закону № 466 читайте у Блозі бухгалтера, в розділі Інформер програми M.E.Doc, а також на Telegram-каналі.

податковий борг, податкова застава