вгору

Податковий облік малоцінки відкориговано

Як ми вже повідомляли, з 23.05.2020 р. було змінено вартісний критерій визначення основних засобів з 6000 до 20000 грн.

Це сталося відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 р. № 466.

Зокрема, згідно з пп. 14.1.138 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) основні засоби – матеріальні активи, у т.ч. запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 20 тис. грн., невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 20 тис. грн. і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік).

Отже, в цілях оподаткування починаючи з 23.05.2020 р. матеріальні активи, вартість яких не перевищує 20 тис. грн., не належать до основних засобів.

Різниці, які виникають, при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються згідно з вимогами ст. 138 ПКУ.

З урахуванням положень пп. 138.3.1 ПКУ вартість малоцінних необоротних активів у податковому обліку не підлягає амортизації.

 Враховуючи, що вартісний критерій визначення основних засобів змінено з 23.05.2020 р., цей критерій буде застосовуватись до основних засобів, що вводяться в експлуатацію з 23.05.2020 р. Основні засоби, введені в експлуатацію до цієї дати, продовжують амортизуватись в податковому обліку, навіть якщо їх залишкова балансова вартість не перевищує 20 тис. грн.

Відображення різниць, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів та передбачають коригування фінансового результату до оподаткування на підставі пп. 138.1, 138.2 ПКУ, здійснюється у рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ до Декларації з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація), затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897:

  • сума нарахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів у бухгалтерському обліку відображається у рядку 1.1.1 додатка РІ до Декларації;
  • у рядку 1.2.1 додатка РІ до Декларації відображається сума розрахованої амортизації основних засобів або нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 розд. III ПКУ.

У рядках 1.1.1 та 1.2.1 АМ додатка РІ до Декларації зазначаються різниці, які виникають при нарахуванні амортизації основних засобів або нематеріальних активів без врахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів.

Про це повідомив Офіс ВПП ДПС.

Про те, що вартісний критерій основних засобів в бюджетних організаціях збільшать, читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.