вгору

Податковий розрахунок за формою №1ДФ: порядок заповнення та подання

Хто подає

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ (далі – Форма №1ДФ) подають податкові агенти.

Нагадаємо, що до податкових агентів належать, зокрема, юрособи (їх філії, інші відокремлені підрозділи), самозайняті особи, які зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати ПДФО до бюджету від імені та за рахунок фізособи з доходів, що виплачуються такій особі, а також військовий збір (пп.14.1.180 Податкового кодексу України).

Форму № 1 ДФ подають всі податкові агенти незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати) доходу (у грошовій або негрошовій формі).

Отже, незалежно від системи оподаткування (загальна або спрощена) роботодавці зобов’язані подавати Форму №1ДФ.

Виключення становлять лише випадки, коли протягом звітного періоду податковий агент не нараховував доходи платнику податків. Це передбачено п. «б» п. 176.2 ПКУ. При цьому, виключення не розповсюджується на тих податкових агентів, які у звітному періоді виплачували (не виплачували) доходи.

Звітний період

Податковий розрахунок за формою №1ДФ подається окремо за кожний квартал (податковий період) протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу. Окремий податковий розрахунок за календарний рік не подається.

Якщо останній день строку подання податкового розрахунку припадає на вихідний або святковий день, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Куди подавати та за якою формою

Форма №1ДФ затверджена наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4.

Податковий розрахунок подається до контролюючих органів за місцезнаходженням податкового агента - юридичної особи або її відокремлених підрозділів чи до контролюючого органу за податковою адресою фізичної особи - податкового агента.

Форму №1ДФ можна подавати засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо використання електронного цифрового підпису відповідальної особи податкового агента.

Форма №1ДФ подається податковими агентами із штатною чисельністю працівників до 1000 осіб єдиним документом на всіх, хто працює, однією порцією. Якщо штатна чисельність працівників є більшою ніж 1000 осіб, можливе подання податкового розрахунку кількома порціями, кожна з яких є окремим податковим розрахунком зі своїм номером порції. 

У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати податок до бюджету, Форма №1ДФ у вигляді окремої порції за такий підрозділ подає юрособа до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до контролюючого органу за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. У порції, яка подається за відокремлений підрозділ, зазначаються відомості щодо фізичних осіб (працюючих) цього підрозділу.

Порядок заповнення та подання

Порядок заповнення та подання податкового розрахунку за формою №1ДФ затверджений наказом Мінфіна від 13.01.2015 № 4.

Наведемо особливості заповнення Форми №1ДФ у зручній табличній формі:

Реквізити Форми №1ДФ

Особливості заповнення

Заголовна частина

1. Навпроти напису "Працювало за трудовими договорами" проставляється кількість працівників, які працюють за трудовими договорами (контрактами).

2. Навпроти напису "Працювало за цивільно-правовими договорами" проставляється кількість працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами у звітному періоді.

Зверніть увагу! Дані реквізити заповнюються тільки в разі наявності у юридичної особи чи у самозайнятої фізособи найманих працівників і тільки для першої порції податкового розрахунку.

3. Навпроти напису "Звітний період" відображаються арабськими цифрами порядковий номер звітного кварталу і рік.

 

Розділ І "Суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з них податку"

1.У графі 3а "Сума нарахованого доходу" відображається (за звітний квартал) дохід, який нарахований фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів.

У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов'язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.

Зверніть увагу! Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, суми ЄСВ, страхових внесків, обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, суми податкової соціальної пільги за її наявності та військового збору (у періоді його справляння).

2.У графі 3 "Сума виплаченого доходу" відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.

Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, повинна бути відображена в податковому розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. Наприклад, до податкового розрахунку за I квартал входить заробітна плата за січень, яка нарахована у січні та виплачена в лютому, за лютий (нарахована у лютому та виплачена в березні), за березень (нарахована в березні та виплачена у квітні).

3. У графі 4а "Сума нарахованого податку" відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством.

4. У графі 4 "Сума перерахованого податку" відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету.

Сума нарахованого доходу у графі 3а, сума виплаченого доходу у графі 3, сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб у графі 4а, сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб у графі 4 відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками).

5. У графі 5 "Ознака доходу" зазначається ознака доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку.

6. Графа 6 "Дата прийняття на роботу" заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які приймались на роботу у звітному періоді. Графа 7 "Дата звільнення з роботи" заповнюється тільки на тих фізичних осіб, які були звільнені у звітному періоді за місцем роботи, на якому вони отримували дохід у вигляді заробітної плати, або звільнені до початку звітного періоду, але отримували доходи у звітному періоді. Для тих фізичних осіб, які не змінювали місця роботи у звітному періоді, графи 6 та 7 не заповнюються. 

7. У графі 8 "Ознака податкової соціальної пільги" відображається ознака податкової соціальної пільги згідно з довідником ознак податкових соціальних пільг, наведеним у додатку до цього Порядку. Графа 8 заповнюється тільки для фізичних осіб, які мали пільги щодо податку у звітному періоді згідно із законодавством за місцем отримання основного доходу. 8. У графі 9 "Ознака (0, 1)" відображається ознака "0", якщо рядок потрібно ввести, чи ознака "1", якщо рядок потрібно виключити. Графа 9 заповнюється тільки для звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків.

9. В останньому рядку розділу І вказуються загальні суми нарахованого доходу за графою 3а, виплаченого доходу - за графою 3, нарахованого податку - за графою 4а, перерахованого податку - за графою 4.

Розділ ІІ "Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір"

1. У рядку "Оподаткування процентів" загальна сума доходу, нарахованого у вигляді процентів, загальна сума нарахованого ПДФО та загальна сума перерахованого до бюджету ПДФО відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи у вигляді процентів, не зазначаються.

2. У рядку "Оподаткування виграшів (призів) у лотерею" загальна сума нарахованого доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею, загальна сума виплаченого доходу у вигляді виграшів (призів) у лотерею, загальна сума нарахованого ПДФО та загальна сума перерахованого до бюджету ПДФО відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи у вигляді виграшів (призів) у лотерею, не зазначаються.

3. У рядку "Військовий збір" загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються.

Кінцева частина

У кінці податкового розрахунку проставляються:

  • кількість заповнених рядків розділу І, кількість фізичних осіб, на яких подано інформацію, та кількість сторінок податкового розрахунку. При визначенні кількості заповнених рядків розділу І підсумковий рядок не враховується.

Податковий розрахунок на останній сторінці завіряється:

  • для юридичної особи - підписами керівника юридичної особи і головного бухгалтера та засвідчується печаткою (за наявності);
  • для фізичної особи - податкового агента - підписом особи, яка подає податковий розрахунок, та засвідчується печаткою (за наявності).

У полі "Дата подання" проставляється дата подання податкового розрахунку податковим агентом.

Отже, податковий розрахунок за формою №1ДФ заповнюють та подають податкові агенти, які нараховують та виплачують дохід фізособам. При цьому, порядок та терміни подання цього звіту однакові для всіх податкових агентів (юридичних та фізичних осіб) незалежно від організаційно-правового статусу та системи оподаткування (загальної чи спрощеної).

Також читайте, як у формі №1ДФ відобразити перехідні відпускні, як виправити помилку у формі №1ДФ та про виправлення у формі № 1ДФ, якщо термін подання ще не сплив.