вгору

Податковий розрахунок за ІII квартал 2021 р.: подаємо за новою формою у M.E.Doc

Як ми вже повідомляли раніше, наказом Мінфіну від 19.05.2021 р. № 278 були внесені зміни до форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Податковий розрахунок) та порядку його заповнення.

За новою формою зазначена звітність подається, починаючи з III кварталу 2021 р.

Суть змін: Додаток 4ДФ Податкового розрахунку доповнено розділом III «Розгорнута інформація про бюджетні гранти». Його заповнюють платники податків, які виплачують такий вид доходів.

Зверніть увагу, що у зв’язку зі змінами Додатка 4ДФ були оновлені ідентифікатори форм Податкового розрахунку та додатків до нього. Всі оновлені форми додані у M.E.Doc, починаючи з оновлення 11.02.055 (рис. 1).

податковий розрахунок, додаток 4ДФ

Рис. 1

У цьому матеріалі розкажемо про зміни у Додатку 4ДФ Податкового розрахунку (ідентифікатор форми J/F 0510407).

Так, Додаток № 4ДФ доповнено розділом III «Розгорнута інформація про бюджетні гранти» (рядок 08 Додатка 4ДФ). У цьому розділі відображається інформація стосовно осіб, по яких у розділі І Додатка 4ДФ наявні відомості з ознакою доходу «Дохід у вигляді бюджетного гранту» (201), «Дохід у вигляді бюджетного гранту, використаний за нецільовим призначенням» (202), «Дохід у вигляді бюджетного гранту, що повертається платником податку» (203).

У програмі M.E.Doc розділ ІІІ додатка 4ДФ знаходиться на окремій вкладці (рис. 2):

податковий розрахунок, додаток 4ДФ

Рис.2

Згідно з оновленим порядком заповнення Податкового розрахунку розділ ІІІ Додатка 4ДФ заповнюється наступним чином:

 • у графі 1 «№ з/п» відображається порядковий номер кожного рядка, що заповнюється;
 • у графі 2 «Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта 2» відображається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), яким одержано бюджетний грант, і про якого надається інформація в Додатку № 4ДФ;
 • у графі 3 номер укладеного договору з надання бюджетного гранту;
 • у графі 4 відображається дата складання договору про надання бюджетного гранту;
 • у графі 5 відображається граничний термін виконання такого договору;
 • у графі 6 цільове призначення гранту – зазначається конкретна інформація – на які цілі, програми (заходи) надані кошти згідно з договором;
 • у графі 7 дата (строк) виконання договору – зазначається фактична дата виконання заходу (цілі);
 • у графі 8а «Сума гранту» відображається сума гранту, яка передбачена згідно договору;
 • у графі 8 «Сума гранту» відображається сума фактичного наданого (нарахованого, виплаченого) гранту платнику податку у відповідному періоді, яка обов’язково зазначається у розділі I за ознакою доходу «201»;
 • у графі 9а «Використання сум гранту» відображається сума гранту, яка фактично використана за цільовим призначенням платником податку;
 • у графі 9 «Використання сум гранту» відображається сума гранту, яка фактично використана за нецільовим призначенням та/або використана не в повному обсязі, та неповернута платником податку надавачу, відображається у розділі I за ознакою доходу «202», та підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором;
 • у графі 10а «Повернення коштів» відображається загальна сума гранту, яка фактично була не використана і повернута платником податку;
 • у графі 10 «Повернення коштів» відображається сума гранту, яка була повернута платником податку у зв’язку з нецільовим використанням, відображається у розділі I за ознакою доходу «203».
 • Показники, які відображені у графах 2, 8, 9, 10 розділу III по платнику податку - фізичній особі мають відповідати графам 2, 3а та 3 такого платника, що зазначені у розділі I цього додатка.

Для коригування розділу ІІІ у звітах з типом “Звітний новий” та “Уточнюючий” заповнюється графа 11:

 • для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 11 указати «1» – на виключення рядка;
 • для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи й у графі 11 указати «0» – на введення рядка;
 • для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію та ввести правильну інформацію, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 11 указується «1» – рядок на виключення, а в другому – «0» – рядок на введення.

Докладно про те, як заповнювати у M.E.Doc Податковий розрахунок та додатки до нього читайте у наших матеріалах: