вгору

Податок на прибуток: особливості оподаткування грантів

Нагадаємо, грант -  це безповоротна цільова виплата фізичним і юридичним особам грошової суми або дарування обладнання, приміщення громадянами та юридичними особами, у т. ч. іноземцями, а також міжнародними організаціями для проведення конкретних наукових досліджень, впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, вжиття заходів екологічної безпеки та ліквідації наслідків екологічних катастроф, виконання творчих робіт, видання творів художньої, наукової, освітньої, образотворчої, медичної та іншої літератури. 

Гранти надаються безоплатно і без повернення. 

Податковий кодекс України (далі - ПКУ) не містить визначення гранту. Однак в ПКУ є визначення щодо бюджетного гранту

Підпунктом 14.1.84 ПКУ визначено, що інші терміни для цілей оподаткування податком на прибуток належить використовувати в значеннях, визначених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", НП(С)БО та МСФЗ, уведеними в дію відповідно до законодавства. 

У випадку отримання та використання платником податку на прибуток безповоротної фінансової підтримки у формі грантів, що не підпадають під визначення бюджетних грантів, ПКУ не передбачено коригування фінансового результату до оподаткування за такими операціями

Таким чином, оподаткування прибутку підприємств при отриманні грантів, що не підпадають під визначення бюджетних грантів, здійснюється за правилами бухгалтерського обліку. 

Зверніть увагу! Якщо гранти надаються в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, то підприємства можуть скористатися пільгою з податку на прибуток. 

Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана ВРУ, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені ПКУ, застосовуються правила міжнародного договору (п. 3.2 ПКУ).  

Порядок отримання права на звільнення від оподаткування операцій, що здійснюються в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, регламентується постановою Кабміну “Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” від 15.02.2002 р. № 153 (далі - Порядок № 153). 

Міжнародна технічна допомога (далі - МТД) - фінансові та інші ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів України надаються партнерами з розвитку на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України (п. 2 Порядку № 153). 

Проекти (програми) підлягають обов’язковій державній реєстрації, яка є підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України.  

Державна реєстрація проекту (програми) підтверджується реєстраційною карткою проекту (програми), складеною за формою згідно з додатком 1 до Порядку № 153. У реєстраційній картці проекту (програми) МТД робиться запис, який містить, зокрема, посилання на статтю міжнародного договору України щодо передбачених пільг. 

Звільнення МТД від оподаткування регламентовано, зокрема, ст. 8 Договору між Урядом України та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку про співробітництво та діяльність Постійного Представництва ЄБРР в Україні від 12.06.2007 р., який ратифікований ВРУ 04.06.2008 р. № 319-VI (далі - Договір). 

Усі імпортовані та вироблені в Україні обладнання, матеріали, роботи та послуги, включаючи консультаційні послуги, які використовуються для надання Технічної допомоги або для грантового співфінансування і фінансуються за рахунок Грантових коштів, звільняються від будь-яких податків і зборів або обов’язкових платежів, що стягуються Україною або на території України.     

Отже, грант у вигляді коштів, наданий згідно договору з ЄБРР може звільнятися від оподаткування податком на прибуток у разі дотримання  вимог Порядку № 153.  

Зверніть увагу! Згідно з довідником інших податкових пільг дана пільга з податку на прибуток відображається по коду 11020217

Про це нагадали податківці ДПС у Житомирській області.  

Про дохід у вигляді бюджетного гранту та що з його оподаткуванням читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі