вгору

Порядок оподаткування податком на прибуток: законопроєкт від Мінфіну

На сайті Мінфіну розміщено законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування податком на прибуток підприємств».

Законопроєкт передбачає:

 • створення стимулів до нарощування інвестиційної активності в Закарпатській, Кіровоградській, Тернопільській, Чернівецькій та Чернігівській областях;
 • спрямування прибутку підприємств на розвиток і техніко-технологічне оновлення вітчизняного виробництва;
 • спрощення ведення бізнесу та податкового адміністрування;
 • підвищення економічної активності в зазначених регіонах;
 • створення нових робочих місць;
 • збільшення надходжень до Державного і місцевих бюджетів від підприємств відповідних областей.

Пропонується оподаткування розподіленого прибутку, спрямоване на збільшення обігових коштів платників податків, можливість їх реінвестування для проведення модернізаційних процесів, розширення виробництва, поповнення власного капіталу, зростання рівня капіталізації підприємств та створення більш сприятливих умов для  інвестиційного клімату.

А також оподаткування операцій з виплати дивідендів та прирівняних до них платежів на користь неплатників податку за окремо визначеним переліком господарських операцій за ставкою 18%, а також зберігається передбачений ст. 141 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) порядок оподаткування доходів, отриманих нерезидентом із джерелом походження із України.

Крім того, запровадження особливості оподаткування податком на прибуток підприємств, що здійснюють діяльність на території Закарпатської, Кіровоградської, Тернопільської, Чернівецької та Чернігівської областей, тимчасово, терміном на 15 років (з 1 січня 2021 року до 31 грудня 2035 року).

Особливості оподаткування полягають у тому, що об'єктом оподаткування є операції, до яких належать операції з виплати дивідендів та прирівняних до них платежів на користь неплатників податку за окремо визначеним переліком господарських операцій.

До таки неплатників відносяться:

 • юрособи, які не застосовують особливості оподаткування податком на прибуток;
 • неприбуткові установи та організацій, внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 • фізособи, в т. ч. фізособи, що обрали спрощену систему оподаткування;
 • юрособи, що обрали спрощену систему оподаткування;
 • нерезиденти.

Об'єктом оподаткування є операції, до яких належать операції з:

 • виплати дивідендів, процентів, роялті неплатнику податку;
 • повернення внесків та/або інших сум власнику корпоративних прав-неплатнику податку (в сумі перевищення внесків);
 • виплати до бюджету державними підприємствами частини чистого прибутку;
 • повернення внесків або суми, що перевищує суму внесків, неплатнику податку, що надавала майно в довірче управління чи спільну діяльність;
 • безоплатної передача майна неплатнику податку;
 • надання фіндопомоги неплатнику податку, якщо така фінансова допомога не підлягає поверненню, пов'язаній фізособі - неплатнику податку або пов’язаній особі – нерезиденту незалежно від наявності умови про повернення,  пов'язаній юрособі - неплатнику податку чи непов'язаній особі та залишається неповерненою протягом 12 місяців;
 • переказу коштів з рахунків в українських банках на рахунки платника податку, відкриті за кордоном; погашення зобов'язань, що виникли за договорами, виконання яких не призводить до зарахування коштів на рахунки платників податку в українських банках або до отримання платником податку майна, робіт, послуг; вкладення в об'єкти інвестицій (в т. ч. придбанням майна), які перебувають за межами території України;
 • переказу коштів в зв'язку з придбанням робіт (послуг) у неплатника податку – нерезидента (якщо не отримана протягом 12 місяців оплата);
 • передачі майна, надання робіт, послуг  неплатнику податку, за договором, який передбачає виплату компенсації його (їх) вартості (якщо не отримана протягом 12 місяців оплата);
 •  виплати коштів та/або передача майна платником податку – резидентом, який провадить діяльність від імені, за рахунок та за дорученням нерезидента, на користь такого нерезидента в межах відповідного договору комісії, доручення, агентського договору чи аналогічних договорів;
 • виплати в якості внеску до статутного капіталу або у спільну діяльність, в довірче управління, якщо отримувачем таких коштів та/або майна є особа – неплатник податку;
 •  виплати як оплата за придбання майна (робіт, послуг) у неплатника податку, що перебуває на спрощеній системі оподаткування;
 •  операцій, які визнаються контрольованими, якщо їх умови не відповідають принципу «витягнутої руки»;
 •  виплати коштів, що перераховуються нерезидентам у межах договорів страхування, укладених зі страховиками – нерезидентами, та у межах договорів перестрахування (в певних випадках).

У разі прийняття, Закон набере чинності з 01.01.2021 р.

Більше новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.

https://lh6.googleusercontent.com/ChOaBn-AvAAclvRH4f9kEl6akmhlMr0hoQ4iTX5boHaesBVblDzyoOEfkSEbgHg-1iAB8VS_UpOewBIN3XRnkR0UDh76SraWFyXNUai4jWS3HY42B4MI9gwB0XYaZNfTZBwcT-2S