вгору

Проміжна фінансова звітність: важливі деталі

Створення проміжної фінансової звітності

Відповідно до МСФЗ підприємства можуть створювати річні або проміжні фінансові звіти.

Проміжний період – період фінансової звітності, коротший за повний фінансовий рік.

Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» проміжна фінансова звітність складається за результатами:

  • першого кварталу,
  • першого півріччя,
  • дев’яти місяців.

Крім того, відповідно до облікової політики підприємства фінансова звітність може складатися за інші періоди.

Склад проміжної фінансової звітності

Проміжна фінансова звітність може складатися:

1) з повного комплекту фінзвітності (визначеного в МСБО 1 «Подання фінансової звітності») або

2) з комплекту стислої фінзвітності (визначеного в МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність»).

Згідно з МСБО 34 комплект стислої фінансової звітності має включати як мінімум наступні компоненти, складені за періоди:

Компонент стислої фінзвітності

Код звіту згідно з таксономією

Період, за який складається звіт

Звіт про фінансовий стан

[210000] або [220000] залежно від точки входу

- на кінець поточного проміжного періоду;

 - порівняльний звіт на кінець попереднього фінансового року

Звіт або звіти про прибуток та збиток та інший сукупний дохід

[310000] або [320000] залежно від точки входу;

 

[410000] або

[420000]

- за поточний проміжний період;

- наростаючим підсумком за поточний фінансовий рік до дати звітності;

- порівняльний звіт за поточний проміжний період попереднього фінансового року;

- порівняльний звіт наростаючим підсумком від початку року до дати звітності попереднього фінансового року

Звіт про зміни у власному капіталі

[610000]

- наростаючим підсумком за поточний фінансовий рік до дати звітності;

- порівняльний звіт за зіставний період станом від початку року до дати звітності попереднього фінансового року

Звіт про рух грошових коштів

[510000] або [520000]

- наростаючим підсумком за поточний фінансовий рік до дати звітності;

- порівняльний звіт за зіставний період станом від початку року до дати звітності попереднього фінансового року

деякі пояснювальні примітки

додаткові статті або примітки слід включати, якщо без них ця стисла проміжна фінансова звітність вводитиме в оману

 

Про те, які фінансові звіти необхідно створювати для української таксономії та примітки до них – читайте тут.

Форми для створення проміжної звітності в програмі M.E.Doc

Відповідно до вимог МСФЗ в програмі для трьох звітів про прибуток та збиток та інший сукупний дохід ([310000] (або [320000]), [410000], [420000]) проміжна звітність за півріччя та за 9 місяців складається за формою, що відрізняється від річної звітності, оскільки у проміжних звітах за ці періоди окремо відображаються дані за проміжний період (квартал) та дані наростаючим підсумком за фінансовий рік (рис. 1).

Проміжна фінансова звітність за МСФЗ

Рис. 1

Тобто, в зазначених формах за півріччя та за 9 місяців, крім колонок для даних наростаючим підсумком, додатково ще наявні колонки, які розкривають показники відповідно II чи III кварталу (рис. 2):

Проміжна фінансова звітність за МСФЗ

Рис. 2

Форми звітності за I квартал не відрізняються від форм звітності за рік, оскільки проміжний період (01.01-31.03) співпадає з періодом наростаючим підсумком з початку року.

Іноді підприємства приймають рішення не заповнювати окремо дані за квартал при створенні проміжної звітності. В такому разі можна обрати для створення стандартну форму звітів лише з двома колонками. Звертаємо увагу, що даний підхід не відповідає вимогам МСБО та є особистим вибором суб’єкта господарювання.

У разі, якщо підприємство обирає стандартну форму з двома колонками для звітності за півріччя або 9 місяців, на екрані з’явиться попередження (рис. 3).

Рис. 3

Також про особливості складання проміжної звітності за МСФЗ читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.