вгору

Роботодавець надає комп’ютер працівнику для віддаленої роботи: оподаткування

Податківці у індивідуальній податковій консультації від 23.02.2023 № 417/ІПК/99-00-21-03-02-06 розглянули звернення щодо питань, пов’язаних з оподаткуванням операцій з передачі комп’ютерів фізичним особам. 

Як викладено у зверненні, платник планує придбати комп’ютери з метою подальшого використання їх у своїй господарській діяльності. Платник долучає до виконання робіт з редагування інформаційного матеріалу фізичних осіб, укладаючи з ними відповідні цивільно-правові договори, в яких планує передбачити можливість забезпечення таких фізичних осіб комп’ютерами для використання їх у роботі.  

Наведемо основні тези з відповіді ДПСУ. 

Щодо оподаткування ПДВ 

Якщо платник здійснює операції з безоплатної передачі фізичним особам комп’ютерів за договором позички у строкове користування (передбачає повернення комп’ютерів) без переходу на них права власності, то такі операції не є об’єктом оподаткування ПДВ, оскільки така операція не відповідає поняттю операцій з постачання товарів, визначеному пп. 14.1.191 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).  

При цьому операція платника податку з надання фізичним особам позички (надання послуг з оренди комп’ютерів), у тому числі на безоплатній основі, місцем надання якої визначено митну територію України, є об’єктом оподаткування ПДВ та підлягає оподаткуванню у загальновстановленому порядку за ставкою 20%, виходячи з бази оподаткування ПДВ, визначеної відповідно до п. 188.1 ПКУ. 

Для отримання більш конкретної відповіді на порушені у зверненні питання у частині оподаткування ПДВ платнику необхідно деталізувати суть здійснюваних ним операцій, чітко визначити операцію, стосовно якої виникають питання, та у разі необхідності надати копії документів, що дадуть змогу ідентифікувати предмет запиту. 

Щодо оподаткування податком на прибуток підприємств 

Нарахування амортизації комп’ютера платником податку на прибуток підприємств, який передає його фізичній особі без переходу права власності на нього, такий платник податку збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованої амортизації такого основного засобу (за умови, що комп’ютер перебуває на балансі такого платника податку та призначений для використання у його господарській діяльності) та зменшує фінансовий результат до оподаткування на суму розрахованої амортизації таких основних засобів відповідно до п. 138.3 ПКУ. 

Щодо оподаткування доходів фізичних осіб 

У разі якщо надання об’єкта матеріального майна (комп’ютера), що належить роботодавцю, зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колективного договору, то вартість такого використання комп’ютера у розумінні ПКУ не є доходом у вигляді додаткового блага. 

Разом з тим, якщо роботодавцем вказане майно надається у користування платнику податків на підставі інших цивільно-правових договорів, то вартість такого використання майна включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків як додаткове благо та оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах. 

Відповідно до п. 52.2 ПКУ індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.