вгору

Розрахунок лікарняних з 01.01.2023 р.– за оновленим Порядком

Уряд власною постановою вніс зміни, зокрема, до Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ 26.09.2001 р. № 1266. Йдеться про постанову КМУ від 02.12.2022 р. № 1350.

Основні зміни такі:

1. Визначено, що Порядок розповсюджується і на роботодавців – резидентів Дія Сіті.

2. Сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати (зараз – не менше, ніж розмір мінімальної зарплати), встановлений на час настання страхового випадку.

https://lh4.googleusercontent.com/CEDvMrCxgAzb-IauCcKC_WLvb6PB-j8gERRt-etX-JZTypiBMuTa9P57N_IGw_m7Lj8oJC5PzRGA72BtTDBP5XE8GMfPh5wCfFaEM3upFp5yus6fz74DaA73WANWsRG_hOxW_w3fKG4sYGVBIg6eLwiDCecMmc0A4NiTbSJwZtWHtyUxBPYtWN1FXGGfPw Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї), допомоги по вагітності та пологах в розрахунку на місяць, що виплачується працівникам та гіг-спеціалістам резидентів Дія Сіті, не повинна перевищувати розміру заробітної плати (доходу) таких осіб, з якого фактично сплачено страхові внески (єдиний внесок).

3. Нова редакція п. 3 Порядку щодо розрахунку середньоденної зарплати для лікарняних:

Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок та / або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – страхові внески), на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування – період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, – тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати, призупинення дії трудового договору у зв’язку з військовою агресією рф проти України (далі – поважні причини). В такому ж порядку обчислюється середньоденна сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка є працівником або гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті, з якої фактично сплачено страхові внески.

4. Відомості про середню заробітну плату працівників, зайнятих в економіці України, за роками та місяцями відповідного року Пенсійний фонд України (зараз – ФСС) доводить до відома своїх територіальних органів на підставі даних Держстату.

5. Нова редакція норм щодо роботи за сумісництвом (п. 30 Порядку):

У разі коли на момент настання страхового випадку застрахована особа працює за сумісництвом, на умовах цивільно-правового договору, провадить підприємницьку або іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності, обчислення середньої заробітної плати (суми заробітної плати) здійснюється страхувальниками окремо за основним місцем роботи, за сумісництвом та за місцем (місцями) провадження іншого виду (видів) діяльності. Розрахунковий період у такому разі визначається за кожним місцем роботи окремо.

Страхові виплати та оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця здійснюються на підставі виданого в установленому порядку листка непрацездатності (у разі видачі листка непрацездатності у формі документа на папері – на підставі його копії, засвідченої підписом керівника і скріпленої печаткою (у разі наявності) за основним місцем роботи) та довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи. Якщо особа працює на кількох роботах за сумісництвом, додатково додаються довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом.

У такому разі сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

6. Відтепер приклади обчислення середньої заробітної плати (доходу) за видами загальнообов’язкового державного соцстрахування не затверджуються Мінсоцполітики (відповідну норму видалено). Крім того, із тексту постанови № 1266 видалено п. 4 щодо надання права Мінсоцполітики давати роз’яснення щодо застосування цього Порядку.

Постанова набере чинності з 01.01.2023 р.

Нагадуємо нашим читачам, що з 01.01.2023 р. ФССУ та виконавчі дирекції Фонду реорганізуються шляхом приєднання до Пенсійного фонду України на підставі Закону України від 21.09.2022 р. № 2620-IX. Про прийняття цього Закону ми повідомляли тут.