вгору

СГ має податковий борг: чи можна за таких умов перейти на сплату ЄП за ставкою 2%?

Податковий борг – сума узгодженого грошового зобов’язання, не сплаченого платником податків у встановлений Податковим кодексом України (далі - ПКУ) строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному ПКУ (пп. 14.1.175 ПКУ).

Не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Ці вимоги визначені пп. 291.5.8 ПКУ

Водночас, п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ встановлено, що тимчасово, з 01 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, положення розд. XIV ПКУ застосовуються з урахуванням особливостей визначених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Так, пп. 9.3 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ платниками єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування без урахування обмежень, встановлених п. 291.5 ПКУ, не можуть бути, зокрема: 

1. суб’єкти господарювання (юридичні особи), які здійснюють: 

  • обмін іноземної валюти; 
  • виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів, роздрібної торгівлі підакцизними товарами); 
  • видобуток, реалізацію корисних копалин (крім видобування підземних та поверхневих вод підприємствами, які надають послуги централізованого водопостачання та водовідведення); 

2. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів; 

3. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку; 

4. юридичні особи - нерезиденти.

Нагадаємо, що відсоткова ставка єдиного податку для платників єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування встановлюється у розмірі 2% доходу, визначеного відповідно до ст. 292 ПКУ (пп. 9.4 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Отже, юридична особа, яка має податковий борг, може перейти на сплату єдиного податку за ставкою 2%, оскільки обмеження, визначені пп. 291.5.8 ПКУ щодо наявності податкового боргу, не враховуються при переході на третю групу платників єдиного податку, які використовують особливості оподаткування, встановлені п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Таке роз'яснення розміщено на Інформаційно-довідковому ресурсі “ЗІР”, категорія 108.01.01.

Про те, чи може СГ втратити статус єдиноподатника, маючи податковий борг, читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.