вгору

Що необхідно врахувати при поданні декларації екологічного податку?

Нагадаємо, справляння екологічного податку регламентується розділом VIII Податкового Кодексу України (далі - ПКУ).

Крім того, слід зазначити, що податкова декларація екологічного податку складається за формою, затвердженою в порядку, визначеному положеннями п. 46.5 ПКУ. Форма податкової декларації екологічного податку (далі - Декларація) затверджена наказом Мінфіну від 17.08.2015 р. № 715 та має 6 типів додатків (додатки 1 – 6), які є невід’ємною частиною Декларації.

Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування, зокрема, за викиди в атмосферне повітря, за скиди у водні об’єкти, за розміщення відходів та інші.

За відсутності у платника відповідного виду об’єкта оподаткування тип додатка, у якому обчислюється податкове зобов’язання для такого об’єкта оподаткування, до Декларації не додається.

Зверніть увагу! Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку. В іншому разі платник податку зобов’язаний подавати Декларації і надалі (п. 250.9 ПКУ).

Таким чином, платники екологічного податку, які подали до контролюючого органу заяву про відсутність об’єкта обчислення екологічного податку (у звітному році) та у звітних періодах поточного року не здійснюють викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів не подають за ці звітні періоди Декларацію. В іншому випадку Декларація подається із відповідними додатками (за тими видами об’єктів оподаткування, по яких у минулому році здійснювалося обчислення податкових зобов’язань).

Платники, які у звітному році здійснювали обчислення податкових зобов’язань по екоподатку, зобов’язані за звітний період (квартал) року, в якому відсутній об’єкт обчислення екоподатку, подати Декларацію з додатками (за тими видами об’єктів оподаткування, по яких раніше у звітному році здійснювалося обчислення податкових зобов’язань).

Про це зазначили податківці ДПС у Закарпатській області.

Нагадаємо, що Декларацію екоподатку можна подати в електронному вигляді, скориставшись програмою M.E.Doc (ідентифікатор форми - J/F0302004).

! Заява про відсутність об’єкта обчислення екоподатку подається у довільній формі. При цьому термін подання та форма Заяви не визначені ПКУ.

Граничний термін подання Декларації за ІІІ квартал 2021 р. - 09.11.2021 р. (граничний термін сплати - 19.11.2021 р.); за IV квартал 2021 р. - 09.02.2022 р. (сплати - 19.02.2022 р.).

Про те, чи сплачують філії екоподаток читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.