вгору

Що необхідно знати виробникам с/г продукції - Інфолист від ДПС

ДПС на своєму сайті оприлюднила інформаційний лист №3/2023, в якому розглянуто особливості визначення податкових (звітних) періодів для податку на прибуток підприємств платниками такого податку, які є виробниками сільськогосподарської продукції, у разі переходу на загальну систему оподаткування або змін у застосуванні таких податкових (звітних) періодів в окремих випадках зазначеними платниками. 

С/г товаровиробником є юридична особа незалежно від організаційно-правової форми або фізична особа - підприємець, яка займається виробництвом с/г продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання. Це визначено вимогами пп. 14.1.235 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).  

Нагадаємо, що с/г товаровиробники, які є юридичними особами, для цілей оподаткування можуть перебувати:

 • на загальній системі оподаткування, що передбачає сплату податку на прибуток підприємств;
 • на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності зі сплатою єдиного податку.

Не можуть бути платниками єдиного податку четвертої групи СГ, діяльність яких згідно з КВЕД-2010 відноситься до класів:

 • 01.47 (розведення свійської птиці); 
 • 01.49 (в частині розведення та вирощування перепелів і страусів);
 • 10.12 (виробництво м’яса свійської птиці).

Для цих с/г товаровиробників на загальній системі оподаткування передбачено пільгу в оподаткуванні податком на прибуток підприємств. Так, у порядку, встановленому п. 57 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, з 01.01.2022 тимчасово, до 1 січня 2027 року, звільняється від оподаткування прибуток с/г товаровиробників, що провадять виключно такі види діяльності згідно з КВЕД-2010:

 • клас 01.47 (розведення та вирощування свійської птиці, за виключенням вирощування курей, одержування яєць курей та діяльності інкубаторних станцій з вирощування курей);
 • клас 01.49 (в частині розведення та вирощування перепелів і страусів);
 • клас 10.12 (виробництво м’яса свійської птиці, за виключенням виробництва м’яса курей, витоплювання жиру курей, забою, оброблення та фасування м’яса курей), а також здійснюють діяльність з реалізації власно виробленої (вирощеної) такої продукції (за виключенням м’яса курей). 

Щодо податкового (звітного) періоду

Податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, як встановлено п. 137.4 ПКУ, крім випадків, передбачених п. 137.5 ПКУ, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. 

При цьому податкова декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, крім:

 • виробників с/г продукції, які можуть обрати річний податковий (звітний) період, який починається з 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року; 
 • у разі якщо особа ставиться на облік контролюючим органом як платник податку протягом податкового (звітного) періоду, перший податковий (звітний) період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем такого податкового (звітного) періоду (пп. 137.4.2 ПКУ); 
 • якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого податкового (звітного) періоду), останнім податковим (звітним) періодом вважається період, на який припадає дата ліквідації (пп. 137.4.3 ПКУ). 

Річний податковий (звітний) період встановлюється, зокрема, для таких платників податку: 

 • платників податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), що сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році;
 • виробників с/г продукції;
 • платників податку, в яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), за попередній річний звітний період, не перевищує 40 мільйонів грн

При цьому до річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначеного за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи (пп. «а» – «в» п. 137.5 ПКУ). 

Щодо подання податкової декларації

Податкові декларації в загальному порядку, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює, зокрема: 

 • календарному кварталу або календарному півріччю (у т. ч. у разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (пп. 49.18.2 ПКУ); 
 • календарному року, крім випадків, передбачених пп. 49.18.4 ПКУ, - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.3 ПКУ);
 • календарному року для платників податку на прибуток (у т. ч. платників частини чистого прибутку (доходу)), для податкової декларації (у т. ч. розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку), яка розраховується наростаючим підсумком за рік, - протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (пп. 49.18.6 ПКУ).

Зверніть увагу! Якщо підприємство, основною діяльністю якого є виробництво с/г продукції, обирає річний податковий (звітний) період з податку на прибуток, який починається з 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року, то такий платник податку подає Податкову декларацію за такий податковий (звітний) період протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Щодо граничної дати подання податкової декларації

Гранична дата подання Податкової декларації с/г товаровиробником - платником податку на прибуток за «особливий» річний звітний період з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року - 29 серпня 2023 року, а граничний строк сплати суми податкового зобов'язання - до 8 вересня 2023 року включно

Важливо! У рядку 10 заголовної частини форми Податкової декларації проставляється особлива відмітка про надання такої декларації виробником с/г продукції. 

Якщо ж виробник с/г продукції не обирає «особливий» річний податковий (звітний) період з податку на прибуток, який починається з 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року, то такий платник податку подає Податкові декларації в загальному порядку у строки, визначені пунктом 49.18 ст. 49 ПКУ. 

 Відповідно до п. 46.2 ПКУ платник податку на прибуток (крім платників податку на прибуток, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом) подає разом з відповідною Податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання Податкової декларації з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ

Платники податку на прибуток, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають разом з податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) період звіти: 

 • про фінансовий стан (баланс); 
 • про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором. 

Більше корисної інформації читайте в Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.