вгору

Щоб здійснювати волонтерську діяльність - подайте заяву про включення до Реєстру волонтерів

Нагадаємо, що включення до Реєстру волонтерів осіб, які здійснюють волонтерську діяльність, визначена Законом України «Про внесення змін до пункту 21 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» щодо вдосконалення порядку включення благодійників - фізичних осіб до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації» від 16.11.2022 року № 2757-ІХ (далі - Закон № 2757).

Згідно із Законом № 2757 включення фізичної особи - благодійника до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф здійснюється на підставі заяви, поданої до територіального органу ДПС у паперовій або електронній формі (в т. ч. з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг).

У заяві (ф. № 1-РВ) зазначаються реквізити рахунків, відкритих у банках на ім’я такого волонтера, що призначені для здійснення благодійної діяльності, та реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган і мають відмітку у паспорті). Включення до Реєстру волонтерів здійснюється за заявницьким принципом протягом одного робочого дня.

При цьому, контролюючі органи приймають заяви, подані у паперовій формі, без додатків.

Заява у паперовій формі може бути подана особисто, поштою або через уповноважену особу (представника):

  • благодійником особисто - до будь-якого контролюючого органу з пред’явленням паспорта;
  • представником - до контролюючого органу за місцем проживання фізичної особи - благодійника, за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої нотаріально, на проведення відповідних дій (після пред'явлення повертається) та її копії;
  • поштою - до контролюючого органу за місцем проживання фізичної особи - благодійника, підпис фізичної особи – благодійника на заяві має бути завірений нотаріально.

Для отримання форми для заповнення натисніть тут.

Заява у електронній формі може бути подана через Електронний кабінет.

Про це нагадали податківці ДПС в Івано-Франківській області. 

Про оподаткування волонтерів читайте в Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.