вгору

Щодо порядку звітування платниками, які тимчасово перейшли на сплату ЄП та з 01.08.2023 р. повернулися на сплату податку на прибуток

Нагадуємо, що 15.12.2023 р. набрав чинності наказ Мінфіну від 24.10.2023 р. № 572. 

Наказом № 572 затверджено зміни до додатка РІ до рядка 03 РІ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну від 20.10.2015 р. № 897 (у редакції наказу Мінфіну від 20.02.2023 р. № 101) пов’язані, з реалізацією положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану» від 30.06.2023 р. № 3219-IX. 

Законом внесені зміни, зокрема, щодо викладення в новій редакції п. 4-1 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ), які стосуються визначення різниць для:  

 • збільшення фінрезультату до оподаткування на:  

- суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування, вартість яких згідно з правилами НП(С)БО або МСФЗ визнано у складі доходу під час перебування на такій системі;  

- суму собівартості відвантажених (наданих) таких товарів (робіт, послуг), що врахована у податковому (звітному) періоді у складі витрат згідно з правилами НП(С)БО або МСФЗ;  

 • зменшення фінрезультату до оподаткування на:  

- суму собівартості таких товарів (робіт, послуг), що врахована у складі витрат згідно з правилами НП(С)БО або МСФЗ і під час перебування платника на спрощеній системі оподаткування;  

- суму доходу, визнаного згідно з правилами НП(С)БО або МСФЗ, у вигляді вартості товарів (робіт, послуг), відвантажених (наданих) у такому періоді в частині суми їхньої попередньої (авансової) оплати, отриманої під час перебування платника на спрощеній системі оподаткування, та оподаткованого єдиним податком.  

До відома! Положення нової редакції п. 4-1 підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ щодо визначення фінансового результату до оподаткування застосовуються, починаючи з 01.08.2023 р. 

У зв’язку із зазначеними змінами, додаток РІ до рядка 03 РІ Декларації приведено у відповідність до ПКУ. 

Одночасно звертаємо увагу, що п. 9-1 підрозд. 8 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ визначено особливості переходу суб’єктів господарювання, які використовували особливості оподаткування, встановлені п. 9 цього підрозділу, на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до переходу на спрощену систему оподаткування.  

Так, згідно із пп. 9-1.1 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ єдинники 3 групи, які станом на 31.07.2023 р. використовували особливості оподаткування, встановлені п. 9 цього підрозділу, та не відмовилися від їх використання самостійно, з 01.08.2023 р. автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування, передбачених п. 9 цього підрозділу.  

Відповідно до пп. 9-1.3 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ оподаткування податком на прибуток платників податку, які тимчасово перейшли на сплату єдиного податку з урахуванням особливостей, встановлених п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, та з 01.08.2023 р. повертаються на сплату податку на прибуток підприємств, здійснюється з урахуванням таких особливостей:  

 • платники складають та подають Декларацію наростаючим підсумком з початку 2023 календарного року. При цьому результати діяльності за періоди перебування на сплаті єдиного податку не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, зазначеного у пп. 134.1.1 ПКУ, з урахуванням положень підрозд. 4 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ для платників податку на прибуток, які перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну;  
 • для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний період – 2022 рік: 

- не перевищує 40 млн грн, у 2023 р. встановлюється річний звітний період;  

- перевищує 40 млн грн, у 2023 р. встановлюється базовий квартальний звітний період;  

 • обсяг річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) платника податку на прибуток для цілей застосування п. п. 39.2.1.7, 134.1.1 та п. 137.5 ПКУ обчислюється за весь звітний 2023 рік, у т. ч. з урахуванням доходів, отриманих за періоди 2023 р., в яких такий платник податку перебував на сплаті єдиного податку;  
 • для цілей розрахунку амортизації відповідно до положень пп. 138.3.1 ПКУ платники податку враховують суму залишкової вартості основних засобів та нематеріальних активів, які були введені в експлуатацію до переходу платника на сплату єдиного податку та під час сплати єдиного податку, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень ст. 138 ПКУ (у т. ч. під час перебування на сплаті єдиного податку);  
 • для цілей застосування у 2023 р. п. 140.2 ПКУ 

- не враховуються нараховані у бухобліку під час перебування на сплаті єдиного податку відсотки за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з нерезидентами;  

не враховуються суми фінансових витрат за даними фінзвітності та суми амортвідрахувань за період перебування на сплаті єдиного податку;  

- сума боргових зобов’язань, що виникли за операціями з нерезидентами, та сума власного капіталу визначаються як середнє арифметичне значень таких боргових зобов’язань та, відповідно, власного капіталу на початок звітного періоду визначення податкових зобов’язань з податку на прибуток та на кінець відповідного звітного податкового періоду з цього податку з урахуванням процентів, зазначених у п. 140.3 ПКУ 

 • для цілей застосування у 2023 р. п. п. 140.5.4 та 140.5.5-1 ПКУ не враховується вартість придбаних або реалізованих товарів (робіт, послуг) у періоди перебування на сплаті єдиного податку;  
 • для цілей застосування у 2023 р. пп. 140.5.7 ПКУ не враховується сума роялті, відображена у складі витрат при визначенні фінрезультату до оподаткування згідно з правилами бухобліку за періоди перебування на сплаті єдиного податку;  
 • для цілей застосування у 2023 р. п. п. 140.4.6 та 140.5.8 ПКУ не враховуються суми дооцінки та уцінки, враховані у фінрезультаті до оподаткування на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов’язання відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, за періоди перебування на сплаті єдиного податку.  

Враховуючи, що передбачені п. 4-1 підрозд. 4 та п. 9-1 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ особливості оподаткування податком на прибуток застосовуються платниками податку, які тимчасово перейшли на сплату єдиного податку та з 01.08.2023 р. повернулися на сплату податку на прибуток, таким платникам податку необхідно визначати податкові зобов’язання в Декларації за оновленою формою за звітний (податковий) період – 2023 рік.  

Про це повідомило ГУ ДПС в Івано-Франківській області. 

У М.E.Doc оновлені усі форми декларацій з податку на прибуток (з додатками), зокрема: 

 • J0100125 – Податкова декларація з податку на прибуток підприємств. 

Детальніше про це – тут.