вгору

Щодо процедури врегулювання індивідуальних трудових спорів – у проєкті Закону

СПО об’єднань профспілок оприлюднило проєкт закону щодо удосконалення процедури вирішення індивідуальних трудових спорів.

Що пропонується?

1. Викласти у новій редакції главу XV «Індивідуальні трудові спори» Кодексу законів про працю України.

Зокрема, передбачено визначити предмет та сторони індивідуального трудового спору.

Так, предметом індивідуального трудового спору можуть бути питання укладення, зміни, припинення трудового договору, встановлення або зміни умов праці, оплати праці, виконання вимог трудового договору.

Стороною індивідуального трудового спору є працівник і власник або уповноважений ним орган. При цьому стороною може бути як працівник, який раніше перебував у трудових відносинах з роботодавцем, так і особа, якій відмовили в укладенні трудового договору.

2. Запровадити інститут медіації у сфері трудових відносин.

Медіацією у сфері трудових відносин є добровільна, конфіденційна, позасудова процедура врегулювання індивідуального трудового спору шляхом переговорів між його сторонами за допомогою одного або декілька медіаторів.

Медіатором може бути фізособа, що має вищу освіту та пройшла базову підготовку у сфері медіації в Україні або за її межами.

У трудовому договорі, укладеному у письмовій формі, може бути передбачено умову про обов’язковість проведення медіації при виникненні індивідуального трудового спору. Для цього сторони індивідуального трудового спору мають укласти договір про проведення медіації.

3. Змінити строки звернення до місцевих судів за вирішенням індивідуальних трудових спорів (ст. 225 КЗпП).

Законопроєктом передбачено, що працівник має право звернутися до місцевого суду з позовом про вирішення індивідуального трудового спору, в т. ч. щодо незаконного на його думку припинення трудового договору, в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав, а про стягнення належних йому сум зарплати, гарантійних та компенсаційних виплат – протягом року.

Якщо сторонами індивідуального трудового спору була ініційована процедура медіації, однак мирова угода за її результатами не була укладена, вони можуть звернутися з заявою про вирішення індивідуального трудового спору до місцевого суду у місячний строк з дня отримання акту про відмову сторін від підписання мирової угоди, складеного медіатором (медіаторами).

4. Удосконалити процедуру поновлення на роботі та виплати належних працівнику сум.

5. Ліквідувати комісію по трудових спорах, що є обов’язковим органом досудового розгляду у випадках, передбачених КЗпП. Також пропонується виключити усі норми у КЗпП щодо діяльності такої комісії.

У разі прийняття закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.