вгору

Щодо виконання фінагентами вимог Загального стандарту звітності CRS

Нагадуємо, що з 01.07.2023 р. фінансові агенти зобов’язані виконувати вимоги ст. 39-3 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) щодо Загального стандарту звітності CRS. Про це ми повідомляли тут. 

У зв’язку з цим ДПСУ оприлюднило роз’яснення Мінфіну щодо виконання фінансовими агентами вимог Загального стандарту звітності CRS (лист Мінфіну від 30.06.2023 р. № 44010-09-10/17891). Розглянемо його детальніше. 

19.08.2022 р. ДПСУ підписала Багатосторонню угоду компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (далі – Багатостороння угода CRS), яка забезпечує можливість щорічного автоматичного обміну інформацією про визначені види фінансових рахунків між компетентними органами юрисдикцій, які є сторонами вказаної угоди. 

Для забезпечення приєднання України до системи міжнародного обміну інформацією про фінансові рахунки відповідно до Багатосторонньої угоди CRS Верховною Радою прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки» від 20.03.2023 р. № 2970-ІХ (далі – Закон №2970), який набрав чинність 28.04.2023 р. Про набрання чинності цим Законом ми повідомляли тут. 

Закон № 2970 вносить зміни до ПКУ та доповнює його новою ст. 39-3, яка регулює права та обов’язки фінансових агентів, їх клієнтів (власників рахунків) та контролюючих органів (ДПС) у зв’язку зі збором інформації про фінансові рахунки та автоматичним обміном цією інформацією з державами-партнерами за Багатосторонньою угодою CRS. 

Законом № 2970 вводиться новий термін «Загальний стандарт звітності CRS», який, як і Багатостороння угода, містить пряме посилання на документ ОЕСР, включаючи коментар до Стандарту. 

Відповідно до пп. 39-3.1.1 ПКУ стаття 39-3 ПКУ визначає основні вимоги до встановлення фінагентами підзвітних рахунків та подання звітів про підзвітні рахунки для цілей Угоди FATCA та Багатосторонньої угоди CRS. Згідно з пп. 39-3.1.2 ПКУ для цілей Угоди FATCA та Багатосторонньої угоди CRS терміни, визначені ПКУ, мають застосовуватися та тлумачитися з урахуванням Угоди FATCA, Багатосторонньої угоди CRS та Загального стандарту звітності CRS, відповідно у частині, в якій вони не суперечать Угоді FATCA та Загальному стандарту звітності CRS, залежно від того, для цілей якого міжнародного договору застосовується відповідний термін. 

Згідно з пп. 39-3.1.3 ПКУ у статті 39-3 ПКУ поняття «заходи належної комплексної перевірки» означає для цілей Багатосторонньої угоди CRS – заходи, визначені у розд. II–VII Загального стандарту звітності CRS. 

Відповідно до пп. 39-3.1.4 ПКУ Мінфін встановлює порядок застосування Загального стандарту звітності CRS (далі – Порядок застосування CRS). Правила Порядку застосування CRS включають положення розд. I–VIII Загального стандарту звітності CRS з урахуванням змін та доповнень, допустимих або передбачених зазначеним стандартом. 

З метою затвердження Порядку застосування CRS Мінфін прийняв наказ «Про затвердження Порядку застосування загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information)» від 26.05.2023 р. № 282 (далі – Наказ № 282). 

Зазначений Наказ оприлюднено на офіційному вебсайті Мінфіну за посиланням: https://mof.gov.ua/uk/decrees_2023-609. 

Наказ № 282 набирає чинності з дня його офіційного опублікування, що відповідно до встановленої процедури відбувається шляхом публікації акта в інформаційному бюлетні «Офіційний вісник України». 

Відповідно до пп. 53-1.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ вимоги ст. 39-3 цього Кодексу в частині, що стосується застосування фінансовими агентами Загального стандарту звітності CRS для цілей виконання вимог Багатосторонньої угоди CRS, застосовуються з 01.07.2023 р. Для цілей Багатосторонньої угоди CRS та Загального стандарту звітності CRS першим звітним періодом є період, що розпочинається 01.07.2023 р. та завершується 31.12.2023 р. 

За пп. 53-1.2 підрозд. 10 розділу ХХ ПКУ до набрання чинності нормативно-правовим актом, затвердженим відповідно до пп. 39-3.1.4 ПКУ (йдеться про Порядок застосування CRS), підзвітні фінустанови зобов’язані застосовувати правила належної комплексної перевірки, визначені розд. II-VIII Загального стандарту звітності CRS, на/щодо таких дат: 

1) для цілей п. С(6) розд. III та п. С(9) розд. VIII Загального стандарту звітності CRS щодо існуючих рахунків – 30.06.2023 р.; 

2) для цілей п. D розд. III Загального стандарту звітності CRS перевірка існуючих рахунків фізосіб має бути завершена: 

- до 31.12.2023 р. – для рахунків з високою вартістю у значенні, наведеному в розд. VIII Загального стандарту звітності CRS; 

- до 31.12.2024 р. – для рахунків з низькою вартістю у значенні, наведеному в розд. VIII Загального стандарту звітності CRS; 

3) для цілей п. п. А та В розд. V Загального стандарту звітності CRS застосовуються дати 30.06.2023 р. та 31.12.2023 р.; 

4) для цілей п. E(1) розд. V Загального стандарту звітності CRS перевірка існуючих рахунків організацій із сукупним залишком або вартістю, що перевищує суму в гривні, еквівалентну 250000 дол. США станом на 30.06.2023 р., має бути завершена до 31.12.2024 р.; 

5) для цілей п. E(2) розд. V Загального стандарту звітності CRS перевірка існуючих рахунків організацій із сукупним залишком або вартістю, що не перевищує суму в гривні, еквівалентну 250000 дол. США станом на 30.06.2023 р., але перевищує еквівалент 250000 дол. США у гривні станом на 31.12.2023 р. або будь-якого наступного року, має бути завершена протягом календарного року, наступного за роком, протягом якого загальний баланс або вартість рахунку перевищить суму в гривні, еквівалентну 250000 дол. США; 

6) для цілей п. В(8)(b) розд. VIII Загального стандарту звітності CRS у визначенні терміна «кваліфікований емітент кредитної картки» застосовується дата 01.07.2023 р.; 

7) для цілей п. С(10) розд. VIII Загального стандарту звітності CRS у визначенні терміна «новий рахунок» застосовується дата 01.07.2023 р. або пізніша дата; 

8) для цілей п. С(14) розд. VIII Загального стандарту звітності CRS у визначенні терміна «рахунок з низькою вартістю» застосовується дата 30.06.2023 р.; 

9) для цілей п. С(15) розд. VIII Загального стандарту звітності CRS у визначенні терміна «рахунок з високою вартістю» застосовується дата 30.06.2023 р.; 

10) для цілей п. С(17)(f)(ii) род. VIII Загального стандарту звітності CRS застосовується дата 01.07.2023 р. 

Текст Стандарту з коментарем до нього доступні за посиланням. 

Водночас Мінфін повідомляє, що листи міністерств не встановлюють норм права, мають виключно рекомендаційний та інформативний характер.