вгору

Штрафи за порушення строків подання податкової звітності та сплати податків

ДПСУ листом від 18.04.2024 р. № 11338/7/99-00-04-01-03-7 надала роз’яснення щодо застосування до платників, які мають можливість своєчасно виконувати свої податкові обов’язки, штрафних санкцій за порушення строків, визначених Податковим кодексом України (далі – ПКУ), для подання податкової звітності та сплати податків і зборів. 

1. Щодо застосування штрафних санкцій за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності 

За неподання або подання платником податків податкової звітності з порушенням строків, визначених ПКУ, передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірах, встановлених п. 120.1 ПКУ, залежно від того, чи застосовувалися до платника протягом року штрафні санкції за таке порушення. 

Для визначення початку перебігу річного терміну (365 або 366 календарних днів для високосного року) приймається дата винесення контролюючим органом податкового повідомлення-рішення за результатом камеральної/документальної перевірки контролюючого органу, як за основним так і неосновним місцем обліку платника щодо будь-яких податків та зборів за неподання (несвоєчасне подання) податкової звітності. 

Нагадуємо, що на період до припинення або скасування воєнного стану на території України справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у п. 69 підрозд. 10 розд. XX ПКУ. 

Згідно з абз. восьмим (абз. шостим в редакції, що діяла до 03.09.2023 р.) пп. 69.1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ платники, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання обов’язку щодо подання звітності, у т. ч. передбаченої п. 46.2 ПКУ, за 2021 рік (для звітності, що подається за річний звітний (податковий) період), граничний термін подання якої припадає на період, починаючи з 24.02.2022 р. до 01.06.2022 р., за І квартал 2022 р. (для звітності, що подається за квартальний звітний (податковий) період), та звітності за лютий – травень 2022 р. (для звітності, що подається за місячний звітний (податковий) період), за умови подання такої звітності до контролюючого органу не пізніше 20.07.2022 р. 

Звільнення від відповідальності не розповсюджується на річні податкові декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з транспортного податку, з плати за землю, з єдиного податку четвертої групи, які подаються за поточний звітний період не пізніше 20 лютого поточного року. 

Зазначений висновок базується на тому, що граничний термін подання податкової звітності за 2022 р. не припадає на період, визначений пп. 69.1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ (з 24.02.2022 р. до 01.06.2022 р.), а граничний термін подання податкової звітності за 2021 р. не припадає на період дії воєнного стану на території України. Тому строки подання податкової звітності, визначені п. 69 підрозд. 10 розд. XX ПКУ, не стосуються подання податкової звітності з таких податків за річний звітний період. 

Отже, штрафні санкції, встановлені п. 120.1 ПКУ, застосовуються до платників у разі неподання або подання після 20.07.2022 р. податкової звітності з: 

  • податку на прибуток, в т. ч. для неприбуткових установ та організацій, частини чистого прибутку (доходу) – за 2021 р.; 
  • податку на прибуток, в т. ч. для неприбуткових установ та організацій, частини чистого прибутку (доходу), єдиного податку третьої групи (зі ставкою 3% або 5%), рентної плати, екологічного податку, збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору – за І квартал 2022 р.; 
  • податку на прибуток (у разі подання звітності відповідно до пп. 133.4.3 ПКУ), ПДВ, рентної плати, плати за землю (у разі подання щомісяця) — за лютий – травень 2022 р.; 
  • податків і зборів / платежів за інші звітні періоди – пізніше строків, визначених ПКУ для подання податкової звітності з таких податків і зборів/ платежів. 

2. Щодо застосування штрафних санкцій за порушення правил сплати (перерахування) узгоджених сум грошових зобов’язань 

Детально про ці штрафи ми повідомляли тут. 

Нагадуємо, штраф, визначений п. 124.1 ПКУ, застосовується лише після сплати податкового (грошового) зобов’язання, оскільки він розраховується від погашеної суми податкового боргу. 

Наголошуємо, що за результатами камеральних перевірок штрафні санкції, визначені п. п. 124.2 та 124.3 ПКУ, не застосовуються, оскільки під час проведення камеральної перевірки контролюючий орган не має можливості довести чи спростувати обставини, які не можуть мати іншої мети, крім як невиконання або неналежне виконання вимог, установлених ПКУ (лист ДПСУ від 06.10.2023 р. № 25118/7/99-00-04-02-04-07). 

З урахуванням особливостей, визначених абз. дев’ятим пп. 69.1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ, платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати обов’язки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків щодо строків сплати податків та зборів, зокрема, за 2021 р. (для річного звітного (податкового) періоду), за І квартал 2022 р. (для квартального звітного (податкового) періоду), січень – травень 2022 року (для місячного звітного (податкового періоду), за умови їх сплати не пізніше 01.08.2022 р. 

До відома! Положення пп. 69.1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ застосовуються до обов’язків сплати окремих податків / зборів / платежів, щодо яких ПКУ визначено окремі терміни сплати при встановленому річному звітному періоді. 

Зокрема, податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у річній податковій декларації, сплачується рівними частками за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця (п. 287.3 ПКУ). 

Щомісячна сплата податкового зобов’язання з плати за землю за податковий звітний період, який дорівнює календарному місяцю, у разі надання річної податкової декларації розглядається як сплата за місячний звітний період. 

Отже, суб’єкт господарювання, який має можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки щодо дотримання термінів сплати плати за землю, звільняється від відповідальності за порушення термінів сплати плати за землю за період січень — травень 2022 р., за умови їй сплати не пізніше 01.08.2022 р. 

У разі сплати плати за землю за січень – травень 2022 р. пізніше 01.08.2022 р., а також за порушення термінів сплати плати за землю за червень–грудень 2022 р. та подальші звітні періоди суб’єкт господарювання не звільняється від відповідальності. До платників застосовуються штрафні санкції, визначені ст. 124 ПКУ. 

Податкове зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та єдиного податку 4 групи, визначене у річній податковій декларації, сплачується юрособами: 

  • авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації (пп. «б» пп. 266.10.1 ПКУ); 
  • авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації (пп. «б» пп. 267.8.1 ПКУ); 
  • щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу (пп. 295.9.2 ПКУ). 

Отже, сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, єдиного податку 4 групи, що вноситься щокварталу, вважається сплатою за квартальний звітний період, і на неї поширюється дія абз. дев’ятого пп. 69.1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ. 

Таким чином, за порушення терміну сплати цих податків за І квартал 2022 р. такі платники звільняються від відповідальності за умови сплати зобов’язань не пізніше 01.08.2022 р. 

З урахуванням вищенаведеного, положення пп. 69.1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ не звільняють платників від застосування штрафних санкцій, встановлених п. 124.1 ПКУ, у разі сплати після 01.08.2022 р. узгодженої суми грошового зобов’язання з: 

  • податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу) — за 2021 рік; податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), єдиного податку 3 групи (зі ставкою 3% або 5%), єдиного податку 4 групи, податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, транспортного податку, екологічного податку, рентної плати, туристичного збору, збору за місця для паркування транспортних засобів а І квартал 2022 р.; 
  • податку на прибуток (платниками податку, які застосовують місячний звітний (податковий) період, відповідно до пп. 133.4.3 ПКУ), ПДВ, єдиного податку 3 групи (зі ставкою 2%), рентної плати, плати за землю – за січень–травень 2022 р.; 
  • податків / зборів і платежів за інші звітні (податкові) періоди – при порушенні строків, визначених ПКУ для сплати таких податків і зборів / платежів. 

При цьому відлік терміну затримки сплати узгодженої суми грошового зобов’язання, встановленого абз. другим та третім п. 124.1 ПКУ, у контексті платежів та звітних періодів, зазначених у пп. 69.1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ, починається 02.08.2022 р. 

Звертаємо увагу, що сплата до бюджету узгоджених податкових зобов’язань з ПДВ, задекларованих у поданій податковій звітності з ПДВ, здійснюється з рахунку у СЕА ПДВ платника, а сплата штрафних санкцій – з рахунку у банку або небанківському надавачу платіжних послуг до відповідного бюджету. 

Про це інформує Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП. 

Про те, як визначити повторність порушення при неподанні чи несвоєчасному поданні податкової звітності, читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері M.E.Doc та на нашому Telegram-каналі.