вгору

Соціальні гарантії для осіб з інвалідністю

Особи з інвалідністю мають рівні права у сфері праці й зайнятості з іншими категоріями населення. Залучення осіб з інвалідністю до трудової діяльності вимагає надання їм додаткових переваг.

Права та соціальні гарантії осіб з інвалідністю визначені Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» і передбачають низку гарантій, спрямованих на реалізацію трудового потенціалу для осіб з інвалідністю.

Державна служба зайнятості нагадала про пільги для цієї особливої категорії.

1) Пільгові умови працевлаштування

Для суб’єктів господарювання, які використовують найману працю, встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. Так, норматив становить 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік. У разі, якщо штат становить від 8 до 25 осіб, то кількість осіб з інвалідністю визначена у кількості одного робочого місця.

У разі працевлаштування за направленням центру зайнятості осіб з інвалідністю на нове робоче місце строком не менше ніж на 2 роки роботодавцю щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі ЄСВ.

При працевлаштуванні осіб з інвалідністю, які направлені на роботу за рекомендацією медико-соціальної експертизи, випробування не встановлюється.

2) Пристосування умов праці до фізичних можливостей людини

Підприємства, установи та організації, які використовують працю осіб з інвалідністю, зобов'язані створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії та індивідуальних програм реабілітації та вживати додаткових заходів безпеки праці, які відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників.

Підприємства за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів (або за рішенням місцевої ради за рахунок власних коштів) у разі потреби створюють спеціальні робочі місця для осіб з інвалідністю, здійснюючи для цього адаптацію основного і додаткового обладнання, технічного оснащення тощо з урахуванням можливостей особи з інвалідністю

Особам з інвалідністю, які не мають змоги працювати на підприємствах, в установах та організаціях, державна служба зайнятості сприяє в працевлаштуванні з умовою про можливість виконання роботи вдома. На прохання осіб з інвалідністю їм може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

3) Необхідність дотримання медичних рекомендацій

Робота осіб з інвалідністю у нічний час виконання надурочних робіт допускається лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям. Відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою роботодавця, переведення особи з інвалідністю на іншу роботу без її згоди з мотивів інвалідності не допускається, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров’я осіб з інвалідністю.

При цьому, якщо стан здоров'я перешкоджає продовженню цієї роботи, то працівник може бути звільнений на підставі п. 2 ст. 40 КЗпП (якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу). Розмір вихідної допомоги у разі звільнення з цієї підстави не може бути менше середнього місячного заробітку.

4) Сприятливі умови надання відпусток

Особам з інвалідністю I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а особам з інвалідністю III групи – 26 календарних днів, відповідно до вимог Закону України «Про відпустки».

5) Особливості набуття статусу безробітного

Особа з інвалідністю, яка не досягла пенсійного віку, не працює, але бажає працювати, має право бути зареєстрованою у Держслужбі зайнятості як безробітна. Рішення про визнання особи з інвалідністю безробітною і взяття її на облік для працевлаштування приймається центром зайнятості за місцем проживання особи з інвалідністю на підставі поданих нею рекомендації МСЕК та інших передбачених законодавством документів. Підбір підходящої роботи для осіб з інвалідністю (у т. ч. шляхом розумного пристосування існуючого або створення нового робочого місця) здійснюється відповідно до їх професійних навичок, знань, індивідуальної програми реабілітації та з урахуванням побажань щодо умов праці.

Більше корисних новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.