вгору

Списання НМА: що з ПДВ?

Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має матеріальної форми та може бути ідентифікований. Таке визначення наведено у Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженому наказом Мінфіну від 18.10.1999 р. № 242 (далі – НП(С)БО 8).

Податковим кодексом України (далі - ПКУ) визначено, що об’єктом оподаткування є операції платників податку з (п. 185.1 ПКУ):

  •  постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об’єкти застави позичальнику (кредитору) на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об’єкта фінансового лізингу у володіння та користування лізингоодержувачу/орендарю;
  •  постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.

Постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у т. ч. продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду (пп. 14.1.191 ПКУ).

Водночас, товари - матеріальні та нематеріальні активи, у т. ч. земельні ділянки, земельні частки (паї), а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення.

Щодо списання нематеріальних активів.

Пунктом 34 НП(С)БО 8 передбачено, що нематеріальний актив списується з балансу в разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигід від його використання.

Платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені ПКУ, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами придбаними/виготовленими з ПДВ (п. 198.5 ПКУ).

Таким чином, при здійсненні операцій із списання нематеріального активу у зв’язку з неможливістю отримання надалі економічних вигід від його використання, платник податку повинен врахувати норми п. 198.5 ПКУ та нарахувати податкові зобов’язання.

Зверніть увагу! При здійсненні операцій із списання нематеріального активу в разі його вибуття внаслідок безоплатної передачі нараховуються податкові зобов’язання відповідно до п. 185.1 ПКУ та база оподаткування ПДВ визначається згідно з п. 188.1 ПКУ. При цьому податкові зобов’язання відповідно до п. 198.5 ПКУ не нараховуються.

Про це повідомило Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з ВПП.

Більше новин читайте у Блозі бухгалтера, в Інформері програми M.E.Doc, а також на нашому Telegram-каналі.